Meme Sağlığı

İstanbul Florence Nightingale Hastaneleri Meme Sağlığı Merkezimiz ; hizmete girdiği 1992 yılından bu yana Prof. Dr. Vahit Özmen önderliğinde, meme kanseri ile ilgili tüm uzmanlıkları içeren çok deneyimli kadrosu ile meme kanseri ve meme hastalıklarının tanı ve tedavisini modern ve mükemmel bir şekilde uygulamaktadır.

Merkezimiz; 2019 yılında Senologic International Society (SIS) tarafından yerinde 3 profesör tarafından değerlendirilmiş ve “Breast Center of Excellence” {Mükemmel Meme Merkezi} belgesi almıştır.  Meme kanseri tanısı konulan, tedavi edilen on binlerce hastamız düzenli olarak takip edilmekte ve bilgileri modern arşivimizde korunmaktadır. Merkezimizde sadece yurt içinden değil yurt dışından da hastalara hizmet verilmektedir.

Meme kanseri radyolojisi

Meme merkezimizde çok deneyimli meme radyolojisi uzmanımız tarafından meme kanserinin tanısı için digital mamaografi, tomosentez, ultrasonografi ve MR görüntüleme sistemi kullanılmakta, bunların yardımı ile çok küçük tümörler saptanmakta, bunlardan biyopsi yapılabilmektedir. Meme kanseri tanısı konulan hastalarda bu çok küçük tümörler işaretlenmekte ve ameliyat ortamında meme cerrahisi uzmanlarımız tarafından çıkarılmaktadır. Faaliyetlerimiz, dünyadaki modern referans merkezleri ile bilimsel iletişim içinde yürütülüyor. Merkezimizde görev yapan uzman hekimlerimiz; AAMC Breast Center Meme Merkezi, Breast Health Global Initiativi, Senologic International Society, World Society of Breast Health, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu ve Türkiye’nin ilk sabit meme sağlığı tarama merkezini kuran Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) ile bilimsel iş birliği içerisinde çalışıyor. Meme Sağlığı Merkezimizde, gelişmiş cihazlarla erken tanı ve etkin tedavi sağlanabiliyor.

Meme kanserinde takım çalışması yapılıyor

Günümüzde meme sağlığını korumak, meme kanserini önlemek ve tedavi etmek için korunma, tarama, tanı, tedavi, tedavi sonrası destek ve takip aşamalarında multidisipliner yaklaşım büyük önem taşıyor. Meme sağlığı alanı, tıbbın farklı dallarında uzman hekimlerin iletişim içinde çalışmasını zorunlu kılıyor. Merkezimizde; meme cerrahisi, plastik ve rekonstrüktif meme cerrahisi, meme radyolojisi, meme patolojisi, meme ameliyatları sonrası fizik tedavi, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi disiplinleri ile bu alanda yetkin uzmanlarımız hizmet veriyor. Multidisipliner çalışma yaklaşımımız, hasta kaygılarını en aza indiriyor.

Meme kanserli her 4 hastanın 3’ünde meme korunuyor

Merkezimizde; kurulduğu 1992 yılından itibaren meme koruyucu cerrahi, 1996 yılından sonra bekçi (sentinel) lenf bezi biyopsisi, son 10 yıldır da onkoplastik meme cerrahisi yöntemi uygulanıyor.
Meme Sağlığı Merkezimizde, en son bilimsel gelişmelerin ışığında yapılan ameliyatlarda öncelikle memenin korunması amaçlanıyor. “Lenfosintigrafi” veya “metilen mavisi” yöntemleri ile sentinel lenf bezi örneklemesi ve “segmental mastektomi” ameliyatı gibi hastalarımız için sosyopsikolojik açıdan önemli bir organ olan memenin korunması için gereken tüm teknikler uygulanıyor. Merkezimizde, meme koruyucu cerrahi uygulanan hastaların oranı %75’e ulaşıyor. Bu da her dört hastadan üçünde memenin korunabildiğini gösteriyor.

Onkoplastik meme cerrahisi yöntemi uygulanıyor

Meme kanserinin cerrahi tedavisinde; onkolojinin temel ilkeleri korunurken, estetik olarak da güzel bir görüntü elde edilmeye çalışılması gerekiyor. Kanserli meme tedavi edilirken, diğer memenin de gözden geçirilmesi, büyütme ya da küçültmeyle simetrinin sağlanması önem taşıyor.

Modern radyolojik görüntülemeler kullanılıyor

Merkezimizde; hastalarımızın yaşam kalitesini bozmadan en doğru teşhisi koymak ve doğru evrelendirme yapmak için dijital mamografi (MMG), ultrasonografi (USG), renkli doppler ultrasonografi (RDUS), elastografi, 1.5 ve 3.0 T manyetik rezonans (MR) görüntüleme, PET-MR ve PET-CT cihazları bulunuyor. Ayrıca USG eşliğinde mamografi ve biyopsi (BPX) biyopsi yapılıyor.

Meme kanserinde bekçi lenf bezi çıkarılması yöntemi uygulanıyor

Meme kanseri tanısı alan hastanın tetkiklerinde ve muayenesinde koltuk altı lenf bezlerinde büyüme saptanmamış ise bu hastalara deneyim gerektiren bir işlem uygulanıyor. “Bekçi lenf bezi biyopsisi” adı verilen bu yöntemde; memedeki tümörden giden lenf kanallarının koltuk altında ilk ulaştığı lenf bezi veya bezlerini bulup çıkararak, bunları ameliyat sırasında değerlendirmek amaçlanıyor. Eğer lenf bezinde kanser hücresi yoksa hastalığın koltuk altına ulaşmadığına karar verilerek, diğer lenf bezleri çıkarılmıyor. Aksi halde ise yani çıkarılmış lenf bezinde kanser hücresi varsa diğer lenf bezleri de aynı anda çıkarılıyor.

Meme kanserinde lenf ödeme karşı savaşılıyor

Fiziksel rehabilitasyon ekibimiz, cerrahiyi takiben oluşan omuz hareketlerinde kısıtlılık ve kolda gelişen lenf ödeme karşı savaş için uygun program seçenekleri sunuyor.

Meme Sağlığı biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
Telefon Numarası
Eposta Adresiniz