Meme Sağlığı Merkezi

1992 Yılından Beri

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Meme Sağlığı Merkezimizde; uzman hekim kadrosu ve multidisipliner yaklaşımı ile 1992 yılından beri tıbbi gelişmelerin ışığında meme kanserini ve meme hastalıklarını tedavi ediyoruz.
Meme Sağlığı Merkezimiz; memenin kist, infeksiyon, tümör, kanser gibi selim (iyi huylu) ve habis (kötü huylu) hastalıklarının tanı, teşhis ve tedavi yönetimini yapmaktadır.

Dünyadaki modern referans merkezleri ile bilimsel iletişim içindeyiz.

Merkezimizde çalışan uzman hekimlerimiz; AAMC Breast Center Meme Merkezi, Breast Health Global Initiativi, Senologic International Society, World Society of Breast Health, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu ve Türkiye'nin ilk sabit Meme Sağlığı Tarama Merkezini kuran Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) ile bilimsel işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

Meme sağlığı merkezimizde gelişmiş cihazlarla erken tanı ve etkin tedavi sağlanabilmektedir.

Meme Sağlığı Merkezimizde hastamızın yaşam kalitesini bozmadan en doğru teşhisi koymak ve doğru bir evrelendirme yapmak için Dijital Mamografi (MMG), Renkli Dopler Ultrasonografi (USG), elastografi, 3.0 T Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme, PET-MR, PET-CT cihazları bulunmaktadır. Merkezimizde USG eşliğinde mamografi ve biyopsi (BPX) biyopsi yapılmaktadır.

Günümüzde meme sağlığını korumak ve meme kanserini önlemek ve tedavi etmek için Korunma-Tarama-Tanı- Tedavi- Tedavi Sonrası Destek ve Takip aşamalarında "multidisipliner yaklaşım (çok dallı bilimsel yaklaşım)” büyük önem taşımaktadır.

Multidisipliner ekibimizde kimler var?

Meme sağlığı alanı tıbbın farklı dallarında uzman hekimlerin iletişim içinde birlikte çalışmasını zorunlu kılar. Multidisipliner çalışma yaklaşımımız (çok dallı bilimsel yaklaşım) hasta kaygılarını en aza indirmekte, tanı ve tedavide başarı oranını maksimum düzeye yükseltmektedir.

Haftada iki gün tüm uzmanların katılımı ile yapılan meme kanseri tümör konferansı ve bilimsel çalışma toplantıları birlikte çalışma ve başarma disiplinini sağlamaktadır.

Meme kanseri tanı ve tedavi ekibimizde;

  • Memenin filmini çeken, ultrasonografisini ve MR'ını (Manyetik Rezonans Görüntüleme) çeken ve değerlendiren, meme konusunda uzmanlaşmış meme radyolojisi uzmanları
  • Meme kanseri konusunda uzmanlaşmış meme cerrahları ve meme plastik cerrahisi uzmanları
  • Meme kanserindeki farklı hücre ve dokuları, lenf bezlerini değerlendiren, ameliyat sonrası kesitleri inceleyebilen meme patolojisi uzmanları
  • Meme kanserinin ilaçla tedavisini yapan meme medikal onkoloji uzmanları
  • Memenin ışın tedavisini yapan meme radyoterapisi uzmanları
  • Kol ödemi ile ilgilenen fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı
  • Nükleer tıp uzmanı
  • Psikoloji psikiyatri uzmanları yer almaktadır.

Öncelik meme koruyucu cerrahi!

Meme, kadınlar için çok özelliği olan bir organdır. Annelik ve kadınlık sembolüdür. Kaybedilmesi kadınlarda beden imajı kaybına, anksiyete (kaygı) ve depresyona neden olmaktadır. Kadın, kadınlığını yitirdiğini düşünmektedir. Bu nedenle, ciddi bir değerlendirme sonucu memesi korunabilecek tüm kadınlara bu şansın verilmesi gerekir.

Tabii ki meme korunurken, hastanın sağlığının birinci derecede önemli olduğu dikkate alınmalı ve memede hiç tümör bırakılmadığından emin olunmalıdır.

Merkezimizde kurulduğu 1992 yılından itibaren Meme Koruyucu Cerrahi, 1996 yılından sonra bekçi (sentinel) lenf bezi biyopsisi, son 10 yıldır ise Onkoplastik Meme Cerrahisi Yöntemi uygulanmaktadır. Merkezimizde meme koruyucu cerrahi uygulanan hastaların oranı %75’e ulaşmıştır yani her dört hastadan üçünde meme korunabilmektedir.

Meme kanserinin cerrahi tedavisinde, onkolojinin temel ilkeleri korunurken, estetik olarak da güzel bir görüntü elde edilmeye çalışılmalıdır. Kanserli meme tedavi edilirken diğer memenin de gözden geçirilmesi ve simetrinin sağlanması gereklidir.