Meme Sağlığı Merkezi

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Meme Sağlığı Merkezimizde; Prof. Dr. Vahit Özmen önderliğinde 1992 yılında meme sağlığı merkezi açılmış ve uzman hekim kadrosu ile tıbbi gelişmelerin ışığında meme kanseri, meme hastalıkları tedavisi yapılmaktadır.

Meme Sağlığı Merkezimiz; memenin kist, infeksiyon, tümör, kanser gibi selim (iyi huylu) ve habis (kötü huylu) hastalıklarının tanı, teşhis ve tedavi yönetimini yapmaktadır.

Dünyadaki modern referans merkezleri ile bilimsel iletişim içindeyiz.

Merkezimizde çalışan uzman hekimlerimiz; AAMC Breast Center Meme Merkezi, Breast Health Global Initiativi, Senologic International Society, World Society of Breast Health, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu ve Türkiye'nin ilk sabit Meme Sağlığı Tarama Merkezini kuran Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) ile bilimsel işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

Meme sağlığı merkezimizde gelişmiş cihazlarla erken tanı ve etkin tedavi sağlanabilmektedir.

Meme Sağlığı Merkezimizde hastamızın yaşam kalitesini bozmadan en doğru teşhisi koymak ve doğru bir evrelendirme yapmak için Dijital Mamografi (MMG), Renkli Dopler Ultrasonografi (USG), elastografi, 3.0 T Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme, PET-MR, PET-CT cihazları bulunmaktadır. Merkezimizde USG eşliğinde mamografi ve biyopsi (BPX) biyopsi yapılmaktadır.

Günümüzde meme sağlığını korumak ve meme kanserini önlemek ve tedavi etmek için Korunma-Tarama-Tanı- Tedavi- Tedavi Sonrası Destek ve Takip aşamalarında "multidisipliner yaklaşım (çok dallı bilimsel yaklaşım)” büyük önem taşımaktadır.

Merkezimizde kurulduğu 1992 yılından itibaren Meme Koruyucu Cerrahi, 1996 yılından sonra bekçi (sentinel) lenf bezi biyopsisi, son 10 yıldır ise Onkoplastik Meme Cerrahisi Yöntemi uygulanmaktadır. Merkezimizde meme koruyucu cerrahi uygulanan hastaların oranı %75’e ulaşmıştır yani her dört hastadan üçünde meme korunabilmektedir.

Meme kanserinin cerrahi tedavisinde, onkolojinin temel ilkeleri korunurken, estetik olarak da güzel bir görüntü elde edilmeye çalışılmalıdır. Kanserli meme tedavi edilirken diğer memenin de gözden geçirilmesi ve simetrinin sağlanması gereklidir.