Meme PET MR görüntüleme

PET MR onkolojik, nörolojik ve kardiyovasküler hastalıkları daha doğru bir şekilde tespit etmek, tanı koymak, kanser vakalarında evrelendirmek ve tedavi yanıtını değerlendirmek için tüm vücut manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve pozitron emisyon tomografisinin (PET) güçlerinin birleşmiş halidir. Aynı zamanda radyasyon riskini ciddi ölçüde azaltan PET MR bazı çocuklarda ve genç erişkinlerde dahi güvenle kullanılabilir. İleri görüntüleme ünitesi PET MR cihazında kanser tespitinde yüksek hassaslık sağlayan MR ve tanı koymada üstün özellik gösteren PET uygulamaları yan yana gelmiştir. Tüm vücut taraması, yüksek kalitede anatomik detay alınarak gerçekleştirilebilir. İleri teknoloji ürünü olan PET MR cihazı ile 3 boyutlu değerlendirme ve moleküler düzeyde bilgi elde edilebilir. 

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

/* */