Meme kanserinin belirtileri

Meme dokusunda ele gelen sertlik
Meme derisinde kalınlaşma ve kızarıklık
Meme başında iyileşmeyen yaralar
Meme başından kanlı akıntı
Koltuk altında ele gelen sertlik

Günümüzde yıllık mamografi konrollerini yaptıran kadın popülasyonunda,hastalığın teşhisi yukarıdaki belirtilerin hiç biri oluşmadan konulabilir hale gelmiştir.Memede klinik belirtilerin oluşması için geçen süre orlama minimum 3-5 sene civarındadır.

Belirtiler oluşmadan yani sadece mamografik değişikliklerle saptanan meme kanserinde tedavi başarısı %90-99 civarındadır.Halk arasında erken teşhis olarak tanımlanan bu durumda hastaya yapılan cerrahi tedavi minimuma indiği gibi kemoterapi tedavisi de genelde gerekmemektedir.

Sonuçta bilinçli kadın popülasyonunda aslında meme kanseri korkulmaması gereken ve tedavi edilebilen bir hastalık haline gelmiştir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz