Meme kanseri ve PET MR

Spesifikliği arttırır ve yanlış negatifliği, tek başına MR veya FDG PET'ten daha çok azaltır.

MR'ın yüksek yumuşak doku kontrastı sayesinde küçük karaciğer lezyonları, lenf nodları ve kemik metastazlarının değerlendirmesini iyileştirir.

MR taramasında çoklu lezyon kontrastlanması gösteren kadınlarda biyopsi için lezyon seçimine yardımcı olur.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

/* */