Meme Check-Up

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür.

Meme Check-Up sürecinde sağlıklı kadının kendi kendini düzenli muayenesi ilk önemli adımdır. Bu kapsamda her sağlıklı kadının 20 yaşından itibaren, adetinin 5 ile 7 gün arası aylık olarak memelerini muayene etmesi önerilmektedir.

Meme kanserine bazı kadınların yakalanma riski daha fazladır. Meme kanseri açısından yüksek risk grubunda olan kadınların Meme Check-Up konsepti ile düzenli kontrol ve tetkiklerine daha fazla önem vermeleri gerekir.

Meme kanseri için yüksek riskli kadınlar kimlerdir?

Birinci derece akrabalarında (anne, kız kardeş, kız) meme kanseri hikayesi olanlar meme kanseri için yüksek riskli kabul edilirler.

Yine ikinci derece akrabalarında (teyze, hala, anneanne, babaanne) kanser hikayesi olanlarda da meme kanseri riski artar. İlk adetini 12 yaş altında gören, menapoza 55 yaşından sonra giren kadınlar da yüksek risk grubundadır. 35 yaşın altında olup 10 seneden fazla doğum kontrol hapı kullanan kadınlar meme kanseri için risk grubuna girer. Göğüs bölgesine yüksek radyasyon tedavisi alan, BRCA 1,2 genlerinde mutasyona sahip olan kadınlarda yine risk yüksektir.

Meme Check-Up konseptinde hangi tetkikler yapılır?

Her sağlıklı kadın 20 - 40 yaş arası 3 senede bir, 40 yaş sonrası her yıl genel cerrahi uzmanına meme muayenesi yaptırmalıdır.

40 yaş sonrası her yıl mamografi çekilmesi gerekir. Mamografi ile alınan radyasyon dozu çok azdır. Meme Check-Up bünyesinde ailesinde kanser hikayesi olanlarda mamografi çekilme yaşı 30’a iner. Bu kadınların 30 yaşından itibaren düzenli kanser risk takibi yapılmalıdır.

Mamografiye meme ultrasonu eklenebilir.

Meme Check-Up bünyesinde genetik analiz yapılabilir mi?

Meme kanseri olan kadınların %5’inde mutasyona uğramış BRCA 1 ve 2 genleri mevcuttur. Bu genlerin tespiti ile bu kadınların kanser kontrolleri daha düzenli yapılabilir.

Meme Check-Up hangi tetkikleri içerir?

35 yaş ve üstü sağlıklı kadında, her üç yılda bir meme kanseri için tetkikler yaptırmak meme kanserinin erken tanısında önemlidir.

Meme Check-Up bünyesinde yer alan tetkikler şunlardır;

  • Genel Cerrahi Muayenesi
  • Mamografi
  • Meme Ultrasonografi
  • Tam Kan Sayımı
  • Sedimantasyon tayini
  • CA 15 - 3 ölçümü

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz