Melanom ve PET MR

Araştırmalar, difüzyon ağırlıklı MR ve PET görüntülerinin kombinasyonunun, melanom olan hastalarda tüm vücut evreleme gerçekleştirme ve tedavi terapötik yaklaşımları etkileme açısından güçlü bir araç olduğunu kanıtlamıştır.
Paylaş

Hastalık ve Tedaviler

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz