Medikal Onkoloji

Genel anlamı ile medikal onkoloji; kanserin ilaçlar ile tedavisinin sağlandığı bölümdür. Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için ilaçla yapılan tedavileri kapsamaktadır. Kemoterapide, genellikle birkaç ilaç birlikte kullanılır.Bu ilaçlar ağızdan hap olarak ya da damar yolu ile uygulanabilir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Medikal Onkoloji Bölümünde kemoterapi; medikal onkoloji kemoterapihastaların bireysel özellikleri ve tümörün özelliklerine göre medikal onkoloji uzmanlarınca hazırlanan kemoterapi protokolüne göre uygulanır. Kemoterapi uygulama sertifikası olan deneyimli kemoterapi hemşireleri tarafından medikal onkoloji uzmanı gözetiminde tedaviler gerçekleştirilir.

Kanser Merkezi bünyesinde yer alan Medikal Onkoloji Bölümümüz kendi alanında dünya standartlarında Türkiye'de kurulmuş ilk özel kanser merkezidir ve bu özellikleriyle alanında tecrübeli ve kurumsallaşmış, tanı ve tedavi imkanları sunar. Öğretim üyeleri ve uzman doktorları ile hizmet veren Medikal Onkoloji Bölümümüz New York'ta bulunan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi ve İstanbul Bilim Üniversitesi ile de koordineli olarak çalışmaktadır

Medikal Onkoloji Bölümümüzde, antikor tedavileri, hormon tedavileri ve kişiye özel hedefe yönelik genetik teste uygun olarak tedaviler uygulanmaktadır. Medikal onkologlar tarafından kanser riskli hastalarda check up yapılmakta, böylece hastalık ortaya çıkmadan ya da hastalığın erken döneminde teşhis konulabilmektedir.

Kanser hastalarının psikolojisinde uzman psikoloğumuz aracılığıyla psikolojik destek tedavileri verilmekte, gereksinim duyulan durumlarda diyetisyenimiz aracılığıyla kanser hastalarımıza yönelik gıda rejimleri uygulanmaktadır.

Hastalarımıza yapılan bütün tedaviler hakkında gerekli eğitim formları verilmekte; gerek sözlü gerekse yazılı bilgilendirme ve eğitim yapılmaktadır.

Diğer bölümlerle birlikte izlenen hastalar ile ilgili olarak tartışma toplantıları yapılmakta ve tedavi protokolleri multidisipliner tümör konseylerinde, bilimsel kanıta dayalı yaklaşımlar sonucunda oluşturulmaktadır.