Madde bağımlılığı tedavisi

Toksikasyon ve yoksunluk durumlarında akut tedavi uygulamaları yapılırken; bağımlılık tedavisi: ilaç tedavisi, psikososyal yaklaşım ve tedavi uygulamaları, ve nüksü önlemek için koruyucu önlemler ve bu konuda destekleyici ve davranışsal terapilerden oluşmaktadır. 

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz