Lenf sistemi sintigrafileri

Lenfosintigrafi - alt taraf veya üst taraf lenf akımını gösterir, blokaj varsa yerini gösterir.

Sentinel lenf nodu sintigrafisi - tümörlerin ilk metastaz yaptığı lenf bezini bulur, cerraha yardımcı olur.

İntraoperatuar gama probe uygulaması - cerraha sentinel lenf bezini sayımla gösteren bir yöntem.

ROLL/SNOLL yöntemleriyle meme tümörü ve lenf bezi metastazlarının gösterilmesi.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz