Larengo farengeal reflü

Reflü/ Gastroözofageal Reflü

Reflü Nedir?

Gastroösofageal Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Erişkinlerin yaklaşık % 20'sinde görülmektedir. Mide içeriği, midenin salgıladığı hidrojen iyonu nedeniyle asidik özelliktedir.
Reflü, safra ve pankreas sıvısı da içeren safralı mide içeriğinin yemek borusuna geri gelmesi ve yemek borusunun kendini mide içeriğinden koruyamaması nedeniyle oluşur.

Yemek borusunun en alt kısmında yer alan kapak düzeneği mide içeriğinin yemek borusuna kaçışını önlemektedir. Bu hastalarda en çok görülen sorun, bu düzeneğin gevşekliğidir.

Reflü Belirtileri

Hastaların klasik yakınması  göğüs içinde boğaza doğru yayılan yanmadır. Ağıza acı, ekşi, sıvı gıdalar gelebilir. Bazı hastalar göğüste yanıcı, batıcı bir ağrıdan yakınırlar. .Hastalarda klasik yakınmaları dışında  kuru öksürük, ses kısıklığı, boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü, ağız kokusu, diş çürükleri vb  belirtiler de olabilir. Bu yakınmaları olan hastalar farklı branşlara (Kulak Burun Boğaz, Göğüs hastalıkları, Kardiyoloji, Diş Hekimi) başvururlar. 

Reflü Tanısı

Bu hastalara  gastroözofageal reflü tanısı düşünüldüğünde gastroenteroloji bölümüne tanı ve tedavi için yönlendirilirler. Reflü ile birlikte Mide fıtığı da varsa, hastalar mide fıtığının, göğüs içindeki organları sıkıştırmasına bağlı olarak çarpıntı, göğüste basınç hissi, omuza vuran ağrı, nefes darlığı hissedebilirler.  Reflü  yakınması olan hastaların yaklaşık % 30 - 40'ında yemek borusunda hasar (özofajit) vardır.

Göğüs arkasında yanma şikayeti olan hastalar, kalp hastalığı açısından tetkik edildikten sonra, reflü açısından incelenmelidir. Asitli mide içeriği yemek borusu ile ne kadar sık  ve ne kadar uzun süreli temas ederse, ülser, darlık gibi sorunların oluşma olasılığı artar.
Yutma zorluğu, kanama, gıdaların ağza geri gelmesi, ağrılı yutma gibi yakınmalar, alarm semptomları olarak değerlendirilir. Hastalığın tanı testi ise  pH metre ve/veya  impedans  pH metre tetkikidir. Reflü ayırıcı tanısında Üst Gastrointestinal endoskopi incelemeside önemlidir. Manometri (yemek borusu hareketinin değerlendirilmesi) tetkiki de ayırıcı tanı ve cerrahi düşünülen olgularda   gerekebilir.

Reflü Tedavisi

Tedavi seçenekleri

1. İlaç tedavisi
2. Endoskopİk tedavi
3. Laparoskopik cerrahi tedavi
4. Robotik cerrahi tedavi

İlaç tedavisi

Reflü yakınması ile başvuran hastalarda ilaç  ilk tedavi yöntemidir. Tedavide ilk basamak proton pompası inhibitörü ve/veya  antiasit ilaçların kullanımıdır. Şikayetler  azaldığı veya geçtiğinde ilaç kullanımı doz azaltarak bırakılmalıdır. Uzun süre ilaç kullanımı  (bazı özel olgularda doktor kontrolü altında olmak istisnası dışında) yan etkiler nedeniyle önerilmez
.
İlaç tedavisinde; Öncelikle Proton pompa inhibitörü  ilaçlar, ek olarak veya idame tedavisinde  aljinik asit içeren ilaçlar ve prokinetik  ( üst sindirim sistemi motilitesini düzenleyen) ve uygun olgularda H2 antagonisti  ilaçlar kullanılır.

Endoskopik tedavi

Ağızdan endoskopik yollla  uygulanan, ameliyatsız  tedavi yöntemleridir.  Bazı  hastalık koşulları uygun hastalarda deneyimli gastroenterologlar tarafından cerrahi tedavi öncesi  uygulanabilir.

Laparoskopik cerrahi tedavi

 Cerrahi tedavi gereksinimi objektif kriterlerle belirlenmiş hastalara reflü cerrahisi konusunda  deneyimli ekipler tarafından uygulanan cerrahide tedavi başarı oranı %90'ın üzerinde olabilmektedir.

Cerrahi tedavi önerilen hastalar

  • İlaç tedavisinin başarılı olduğu fakat proton pompa inhibitörü tedavinin kesilemediği hastalar (özellikle genç hasta grubu)
  • İleri evre ösofajit (yemek borusu hasarı) problemi olan ve tedaviye rağmen sık tekrarlayan  hastalar
  • Belirgin mide fıtığı olan hastalar
  • Uzun dönem ilaç kullanmak istemeyen genç hastalar
Cerrahi girişim süresi ortalama 30-40 dakikadır.
Cerrahi girişim tamamlandıktan yaklaşık 10 dakika içinde hasta uyanır. Hasta, özel bir bakım gerektirmeden yatağına geçer. Operasyonun tamamlanmasını takip eden 6. saatte hasta odasında yürütülür.

Ertesi sabah hafif bir kahvaltı alan hasta, doktoru tarafından son bir muayeneden geçirildikten sonra evine gönderilerek normal yaşamına döner.
İlk hafta sulu ve yumuşak gıdalarla beslenmesi gereken hasta, genellikle ikinci haftanın sonunda normal beslenme düzenine kavuşabilir.

Hastalık Belirtileri

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz