Kulak Çınlaması Teşhis ve Tedavisi

Öncelikle çınlamanın sübjektif mi yoksa objektif mi olduğu muayeneyi yapan doktor tarafından ayırt edilmeli. İç kulakla ilgili sorunların anlaşılabilmesi için tüm hastalarda işitme ve orta kulak basınç testleri yapılmalı. Hastaların konuşmayı algılama eşikleri ölçülmeli. Gerekli olgularda iç kulakta duymayı sağlayan esas hücreler olan dış tüylü hücrelerin fonksiyonları değerlendirilmeli. Bu amaçla otoakustik emisyon testi de yapılmak. Kulak çınlamasına tek taraflı sinirsel tipte işitme kaybı eşlik ediyorsa beyin ve kulak MR'ının çekilmesi gerekebilir.

Nasıl tedavi edilir?

Altta yatan sebep saptanabilirse ve tedavisi mümkünse çınlama da kalıcı olarak geçer. Ancak çoğu olguda herhangi bir sebep bulunamaz. Bu durumda hastayı endişelerinden kurtarıp psikolojik olarak desteklemek faydalı olabilir.

Kulak çınlamasını tedavi edebilen bir ilaç bugüne kadar bulunamadı. Ancak hastanın bu sesi kafaya takmasını engelleyecek ve uykuya dalmayı kolaylaştıracak antidepresan ve sakinleştirici ilaçlar faydalı olabilir

İlaç dışı yöntemler var mı?

Çınlamanın olduğu frekansta sürekli ses üreten cihazlar var. Bunlar hastanın yatak odasına yerleştirilir. Böylece gece uykuya dalmadan önce hastanın çınlamayı duyması engellenir. Bu amaçla özel üretilmiş ses cihazları kullanılabileceği gibi, klima, havalandırma cihazı ve hatta radyodan çalan müzik dahi faydalı olabilir. İşitme kaybının da eşlik ettiği kulak çınlamasında çınlamayı baskılama özelliğine sahip yeni jenerasyon işitme cihazları kullanabilir.