Koroner Anjiyo CT (Çok kesitli BT anjiyografi/ Multislice kardiyak BT)

Çok kesitli (16, 32, 40, 64, 125.... slice) bilgisayarlı tomografi yöntemi ile kalsiyum skoru ve kalbi besleyen koroner damarlardaki  plaklar hakkında bilgi verir.

Çekim süresi çok kısadır (10 dk)

Kontrast madde verilmeden önce hastanın böbrek fonksiyonları detaylı olarak incelenir.