Kol ve Bacak Deformiteleri

Kazalar, düşme ve yaralanma sonucu oluşan kemik kırıklarına bağlı deformiteler ve kemik kısalıklarının tedavisi hastaya göre yapılır.

Kısalık tedavisi (uzatma) nasıl yapılır?

Uzatmada kullanılacak uygun cihaz hastaya göre hazırlanır ve ameliyatla teller, çivilerle hastanın kemiğine tespit edilir. Uzatma işlemine genellikle ameliyat sonrası 1. hafta başlatılır. Ortalama günde 1. mm. kemik uçları birbirinden ayrılır. Bu işleme ortalama 3-7 gün devam edilir. Bu aşamayı rehabilitasyon safhası takip eder. Rehabilitasyonun amacı eklem açıklığını koruyabilmek için kasları gergin tutmaktır.
Hasta taburcu edildikten sonra, fizik tedavi programı tedavinin en önemli bölümüdür. Hastalar egzersizlerine uymak zorundadır ve bu arada günlük aktivitelerine devam ederler.
Tedavide son aşama kemik sertleşmesi aşamasıdır. Ekstremitenin gerekli uzunluğa ve yeni kemiğin yeterli güce eriştiğine karar verildiğinde lokal veya genel anesteziyle cihaz çıkartılır. Koruma amacıyla 1 veya 2 aylık alçı ya da ortez (plastik breys) uygulaması yapılır.