Kök hücreler kimlerden elde edilebilir?

Eğer kök hücreler kemik iliğinden elde edilirse;  "kemik iliği nakli", dolaşan kandan elde edilirse "çevre kanı kök hücre nakli", yeni doğan bebeğin göbek kordonundan elde edilirse "kordon kanı kök hücre nakli" olarak isimlendirilir.

Doku grupları (HLA) uygun kardeşlerden veya nadiren diğer aile bireylerinden. (Allojenik kemik iliği kök hücre nakli)
Doku grupları (HLA) uygun akraba olmayan vericilerden (Kemik İliği Doku Bilgi Bankası aracılığıyla isteyen herkes gönüllü bağışçı olabilmektedir)
Hastanın kendi kemik iliğinin dondurularak saklanması ve gerektiğinde verilmesi. (Otolog kemik iliği kök hücre nakli)
Damarlarımızda dolaşan kanın içindeki kök hücrelerin özel bir yöntemle (aferez) toplanarak hastaya verilmesi.
Göbek kordonu kanından elde edilen kemik iliği kök hücrelerinin kullanılması. Yeni doğan kardeşin plasentasından toplanan kandan kök hücreler elde edilebilmektedir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz