Kök hücre nedir? Kemik iliği nedir?

Vücudumuzdaki her doku "kök hücre" denilen ana hücrelerden üretilmektedir. 

Tüm kan hücrelerimiz de kök hücrelerden üretilir ve bu kan kök hücreleri "kemik iliği"nde yer alır.

Kan hücrelerimiz tek tip değildir, farklı görevleri olan çeşitli hücrelerdir (lökositler, lenfositler,eritrositler, trombositler..).  Kan hücrelerimiz; dokulara oksijen taşıma, mikroplara ve yabancı maddelere karşı vücudumuzu savunma, kanın pıhtılaşarak yaraların kapanması, kanamanın durdurulması gibi hayati görevleri yerine getirirler. Eğer kemik iliği düzenli çalışmazsa ya da çalışması durursa kan hücrelerimiz fonksiyonlarını yerine getiremez ve hayatı tehdit eden ciddi sorunlar ortaya çıkar.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz