Ko-kültür

Ko-kültür; tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı gözlenen, embriyo kalitesinin düşük ya da büyüme hızının yavaş olduğu hasta grubunda yardımcı olarak uygulanabilen bir yöntemdir. Bununla beraber; 90'lı yıllarda sıklıkla kullanılan ko-kültür yönteminin etkinliği kesin olarak kanıtlanmadığı için günümüzde artık sıklıkla tercih edilmemektedir.

Ko-kültür yönteminde; anne adayının rahminden alınan hücreler laboratuar ortamında yaşatılır ve bir kültür ortamı oluşturulur. Gelişen embriyolar bu kültür ortamına yerleştirilir ve burada gelişmesi beklenir. Yapay rahim adı da verilen bu yöntemde anne rahmi hücrelerinin salgıladığı bazı maddelerin embriyo gelişimini olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir.

Ko-kültür yönteminin en sık tercih edilen türü; endometrial ko-kültür yöntemindir.

Endometrial ko-kültür yönteminde; anne adayının adetinin 21. gününde rahim duvarından (endometrium) doku örneği alınır. Bu doku örneği ya dondurularak daha sonra kullanılmak üzere stoklanır ya da hemen o dönemde kullanmak üzere laboratuvar ortamında yaşatılır (kültüre edilir). Doku örneği laboratuvar ortamında, özel besi yerleri kullanılarak saklanır ve yapay bir rahim içi dokusu oluşturulur. Daha sonra elde edilen embriyolar bu yapay rahim dokusu üzerine aktarılırlar. Bu sırada rahim hücreleri tarafından salınan bazı maddeler ile embriyoların doğal ortamlarındaki gibi beslenmeleri ve daha iyi kalitede gelişmelerinin sağlanacağı düşünülmektedir. Embriyonun gelişmesi için gerekli olan maddeleri içeren ko-kültür ortamlarında ayrıca, embriyo için zararlı olabilecek artıkları embriyo çevresinden uzaklaştıran maddelerin de bulunduğu bilinmektedir. Elde edilen embriyolar genellikle blastokist evresi olarak adlandırılan 5-6. günler arasında anne adayının rahmine transfer edilmektedir.

Ancak daha önce de belirtildiği gibi yapılan çalışmalarda ko-kültür yönteminin etkinliği kesin olarak ispatlanmamıştır. Dolayısıyla ko-kültür günümüzde artık yaygın olarak kullanılan bir yöntem değildir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz