Kimler Risk Altında

 1. Yaş: Erkeklerde 45 yaşın üstü, kadınlarda 55 yaşın üstü ve menopoz sonrası dönem
 2. Cins: Erkeklerde daha sık
 3. Aile hikayesi: Birinci derecede akrabalarda erken yaşta kalp damar hastalığı ve ani ölüm görülmesi.
 4. Sigara içiyor olmak
 5. Hipertansiyon (140/90 mmHg ve daha üzeri tansiyon)
 6. İyi kolesterolün (HDL kolesterol) 40 mg/dl’den düşük olması)
 7. Total kolesterolün 200 mg/dl’den fazla olması (kötü kolesterol olan LDL-kolesterolün 130 mg/dl’den fazla olması )
 8. Hareketsizlik: ( Günde en az 30 dakika yürüyüş yeterli olabilir. )
 9. Şeker hastalığı (Diabetes mellitus) bulunması. ( Damar ve sinir yapısını bozuyor)
 10. Kilo: Vücut kitle indeksi ve bel çevresinin yüksek olması. Vücut kitle indeksi, kg olarak vücut ağırlığının, metre olarak boyun karesine bölünmesiyle elde edilir (VKİ: kg/m2). Vücut kitle indeksinin 25’in üzerinde olması veya bel çevresinin erkeklerde 102 cm, kadınlarda ise 88 cm’nin üzerinde olması riskli olarak kabul edilir. Bu ölçüler aynı zamanda şeker hastalığı ve tansiyon yüksekliği riskini de arttırmaktadır.
 11. Stres: Uzun zaman sürekli strese maruz kalmak hastalığın gelişmesini ve acil komplikasyonları kolaylaştırmaktadır.
  Bu saydığımız risk faktörleri arasında yaş, cins ve aile öyküsünü değiştiremeyiz. Ama hareketsizlik, kilo ve sigara riskini tamamen ortadan kaldırmamız mümkündür. Aynı şekilde kolesterol yüksekliğini, hipertansiyon ve şeker hastalığını diyet ve ilaçla düzelterek kontrol altına almak mümkündür. Stresi yönetmeyi öğrenmek de bizim elimizdedir. Bunun için zaman zaman bu stresten uzaklaşabilmek, zihni dinlendirecek keyifli hobiler kazanmak, gerekirse profesyonel yardım almak gerekir.