Kemik ve iskelet sistemi sintigrafileri

Nükleer Tıp, radyolojik görüntüleme yöntemleri kadar anatomik ayrıntı veremez ama onların veremediği fizyolojik bilgiyi verir.

Başta tüm vücut kemik sintigrafisi olmak üzere üç fazlı kemik sintigrafisi, SPECT kemik sintigrafisi, statik magnifiye spot kemik sintigrafisi ve amaca uygun değişik radyoaktif ajanlar kullanılarak yapılan sintigrafiler ortopedide tanıya yardımcı olurlar.

Bu tetkikler sebebi bilinmeyen kemik ağrılarının araştırılmasında sıklıkla kullanılmaktadırlar.

Kemik sintigrafisi; radyoaktif maddelerin (fosfonat bileşikleri) damar yoluyla vücuda verilişinden hemen sonra damarlanmayı ve radyoaktif madde kemikte tutulduktan sonra kemik yapım aktivitesini göstermek için yapılan görüntülemedir.

Kemik damarlanmasının ve kemik yapım aktivitesinin (osteoblastik aktivite) arttığı bölgelerde radyoaktif madde yoğun olarak tutulur (Bu bölgelere "sıcak nokta" denir).

Nükleer tıp yöntemlerinin ortopedi tanısına yardımcı olması için tetkikin ne amaçla istendiğinin iyi bilinmesi ve doğru pozisyonlama çok önemlidir.

Rutin olgularda tüm vücut kemik sintigrafisi çekimi yeterlidir ama inflamatuvar (enfeksiyonlu) veya vasküler (damarsal) bir patolojiyi göstermek için üç fazlı kemik sintigrafisi çekilmesi gerekir.

SPECT anatomik lokalizasyon ve ayrıntı gösterilmesi gerektiğinde kullanılmaktadır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz