Kemik İliği Nakli Sonrası Süreci

Kemik iliği naklinden sonrası taburcu edildiğinizde de aylarca yakından takip edilmeniz gerekir. Düzenli ve yakın takip sayesinde herhangi olumsuz duruma anında müdahale etmek mümkün olabilmektedir.

Bu nedenle şehir dışında yaşıyorsanız, ilk 6 ay İstanbul'da olacak şekilde bir düzen oluşturmanız oldukça önemlidir. 

Hastalarımızdan kontrollerinin yapılması için Kemik İliği Nakil Merkezimize gelmesini istemekteyiz. İlk 3 ay haftada 1-2 gün olan kontrol sıklığınız, zamanla haftada 1 gün ve sonrasında 15-30 günde bir olmak üzere seyrekleşir. İlk 1 yıl hiç bir sorun gözlenmezse kontrol zamanları 2-3 ay da bir yapılmaktadır.

Kontrollerinizin hangi sıklıkla olacağı sizin sağlık durumunuzdaki gelişmelere bağlı olarak belirlenmektedir. Rutin kontrollerinizin dışında belirli aralıklarla göz muayenesi, solunum fonksiyon testleri, kemik erimesi açısından değerlendirmelerin yapılması da gerekmektedir.

Kemik iliği nakil sonrası takip ve kontroller

Kemik iliği naklinden sonrası taburcu edildiğinizde de aylarca yakından takip edilmeniz gerekir. Düzenli ve yakın takip sayesinde herhangi olumsuz duruma anında müdahale etmek mümkün olabilmektedir.
Bu nedenle şehir dışında yaşıyorsanız, ilk 6 ay İstanbul'da olacak şekilde bir düzen oluşturmanız oldukça önemlidir. 

Hastalarımızdan kontrollerinin yapılması için Kemik İliği Nakil Merkezimize gelmesini istemekteyiz. İlk 3 ay haftada 1-2 gün olan kontrol sıklığınız, zamanla haftada 1 gün ve sonrasında 15-30 günde bir olmak üzere seyrekleşir. İlk 1 yıl hiç bir sorun gözlenmezse kontrol zamanları 2-3 ay da bir yapılmaktadır.

Kontrollerinizin hangi sıklıkla olacağı sizin sağlık durumunuzdaki gelişmelere bağlı olarak belirlenmektedir. Rutin kontrollerinizin dışında belirli aralıklarla göz muayenesi, solunum fonksiyon testleri, kemik erimesi açısından değerlendirmelerin yapılması da gerekmektedir.

Nakil sonrası başka hangi sorunlar oluşabilir?

Graft versus host hastalığı (alıcı-verici çatışma hastalığı) GVHH: Kemik iliği nakli sırasında vericinin savunma hücreleri de alıcıya geçer. Bazen vericinin savunma hücreleri alıcının sağlıklı dokularına saldırabilir. Bu durumda alıcının doku ve organlarında ciddi zararlar meydana gelebilir. Bu hastalığa GVHH denir.

GVHH önlenmesi amaçlı nakil öncesi ve sonrasında koruyucu ilaçlar verilmektedir. Buna rağmen; akraba vericiden yapılan kemik iliği nakillerinde hastaların %30-40'ında; akraba dışı vericiden yapılan kemik iliği nakillerinde ise hastaların %60-80'inde GVHH gelişebilmektedir.

GVHH nakil sonrası herhangi bir zamanda oluşabilir.

GVHH'in en sık rastlanan belirtileri; ciltte kızarma, kaşınma, cilt döküntüsü, ishal, karaciğer testlerinde bozulmadır.

Hastanın yeni bağışıklık sistemi uyum sağlayıncaya kadar hastaya immün sistemi (bağışıklık sistemi) baskılayıcı ilave ilaçlar verilir. 

Verilen kök hücrelerin yerleşmemesi

Bazen nakledilen kök hücreler yeni bir kemik iliği oluşturamaz. Bu durumda yeni kan hücrelerinin oluşumu da söz konusu olmaz. 

Hastanın kan değerlerine bakarak kök hücrelerin yerleşip yerleşmediği söylenebilmektedir. Böyle bir durum olduğunda yeniden kemik iliği nakli yapılması gerekebilir.

Hastalığın nüks etme (tekrarlama) riski

Kemik iliği naklinden sonra altta yatan hastalık nüks edebilir (tekrarlayabilir). Bu oran standart hazırlık rejimi ile yapılan nakillerde %25-30'dur.

İkinci kez kemik iliği nakli yapılması

Eğer vericiden alınan kök hücreler alıcının kemik iliğine yerleşmeyi başaramazsa veya nakil sonrası hastalık tekrar ederse ikinci kez nakil yapılabilir.
Tedavi şekli ve kök hücre kaynağı koşullar doğrultusunda belirlenebilir.

Hangi durumları doktorunuza iletmeniz gerekir?

Kemik iliği naklinden sonra aşağıdaki belirti ya da durumlardan biri ya da bir kaçını gözlerseniz mutlaka doktorunuza iletiniz.

• Ateş,
• Nefes darlığı,
• İdrarda kanama, yanma, 
• Nezle, 
• Grip,
• Bulantı, kusma,
• İshal, 
• Görme bulanıklığı, 
• Baş ağrısı, 
• Cilt döküntüsü, 
• Ağızda yara, 
• Kanama, 
• Kateter ile ilgili sorunlar.

Kemik iliği nakli sonrası geç dönemde sorunlar olabilir mi?

Başarılı bir kemik iliği nakli geçiren hastaların ikinci bir yaşam şansı elde etmektedir. Ancak kemik iliği nakli, hastaları sadece fiziksel olarak değil, zihinsel ve ruhsal olarak da etkileyebilen bir süreçtir.

Kişilerin bu dönemi nasıl yaşadıkları ve olumsuzlukları atlatma süreleri farklılık gösterir. Bazı kimseler çok az ve tolere edilebilir sorunlar yaşarken bazı kimseler hayatlarının her yönünü etkileyen sorunlarla karşı karşıya gelebilirler.

Kemik iliği nakli geçiren kişilerde ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilen bazı sağlık sorunları:

• İskelet, kas sistem şikayetleri (katılık, kramp), 
• Seksüel problemler,
• Depresyon ilaçları kullanımı, 
• Katarakt, 
• Tiroid hormon eksikliği, 
• Kemik zayıflaması (osteoporoz), 
• Diğer kanser türlerinin gelişmesi,
• Saçların ve kılların dökülmesi (bu etki hazırlık rejimi sonrasında kemoterapi ilaçlarının kullanımının bırakılmasıyla sona ermektedir),
• Cilt renginde değişiklikler,
• Hormon düzeylerindeki değişiklikler,
• Erkeklerde erektil disfonksiyon,
• Kadınlarda erken menopoz ve vajinal elastisitede azalma.

Ayrıca hazırlık rejimi sırasında verilen ışın tedavisi veya kemoterapi, üreme sağlığını olumsuz etkiyebilir, kısırlığa neden olabilir. Bu yüzden kemik iliği nakli öncesi, kadın hastalarda embriyo, yumurta, yumurtalık dokusu dondurma işlemleri, erkek hastalarda sperm dondurma işlemi gibi bazı önlemler alınabilir.