Kemik İliği Nakil Öncesi Süreç

Allojenik kök hücre nakli öncesi hangi hazırlıklar yapılır?

Allojenik kök hücre nakli öncesinde hem alıcı hem vericiye uygunluk açısından bazı testler yapılır.

Verici için yapılan tetkikler

Vericinin allojenik kök hücre nakline engel bir durumunun olup olmadığını belirlemek için fizik muayenesi yapılır. 

Fizik muayenesinin ardından; kan sayımı, kanama testleri, karaciğer, böbrek fonksiyon testleri, geçirmiş olduğu bazı hastalıkları belirlemeye yönelik mikrobiyolojik testler yapılır, akciğer filmi ve EKG çekilir. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda daha ileri tetkikler de istenebilmektedir.

Eğer vericinin kemik iliğinden kök hücreler toplanacaksa anestezi bölümü tarafından değerlendirme yapılır. 

Alıcı için yapılan tetkikler

Allojenik kök hücre naklinin hasta için uygun ve güvenilir olup olmadığını anlamak için bazı testlerin yapılması gerekmektedir.

• Kan testleri ile böbrek ve karaciğer fonksiyonları değerlendirilir.
• Geçirilen  enfeksiyonları belirlemek için mikrobiyolojik testler yapılır.
• Kalp fonksiyonlarını değerlendirmek için ekokardiyografi ve EKG çekilir. 
• Akciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi için solunum fonksiyon testleri yapılır.
• Böbrek fonksiyon değerlendirmesi için idrar analizleri ve kan testleri yapılır. 

Tüm bu tetkikler ve doktor değerlendirmeleri ortalama 1 hafta sürmektedir. Ancak hasta ve/veya bağışçıda tıbbi sorunlar ile karşılaşılırsa bu süre uzayabilmektedir.