1000’in üzerinde kemik iliği nakli gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşamaktayız.

Kemik İliği Nakli Merkezinin temelleri 2010 yılında Prof. Dr. Mutlu Arat'ın Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesine katılmasıyla atılmış olup, Temmuz 2010'da ruhsat almıştır.

Group Florence Nightingale Hastaneleri Kemik İliği Nakli Merkezimizde;

• İlk yılın sonunda; (2011 yılında) 90 kemik iliği nakli gerçekleştirilmiştir.

• 2012 yılında ilk akraba dışı vericiden allojenik kemik iliği nakli gerçekleştirilmiştir.

• Ekibe Prof. Dr. Tülay Özçelik'in dahil olmasıyla 2012 yılından itibaren her yıl 100’ün üzerinde kemik iliği nakli yapılan Kemik İliği Nakli Merkezimizde şu ana kadar 562'nin üzerinde otolog ve 500'ün üzerinde allojenik nakil olmak üzere toplam 1000'in üzerinde işlem başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri kapsamındaki Kemik İliği Nakli Merkezimizde hedefimiz çok sayıda kemik iliği nakli yapmak ve kemik iliği nakil sonrası süreçte hastalarımızın yakın takip ve bakımı ile sağ kalım oranını en üst düzeyde tutmaktır.

Florence Nightingale Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezinde öncelikli hedefler şunlardır:

  • Başarılı ve yüksek sayıda kemik iliği nakli operasyonu
  • Kemik iliği nakli sonrası yüksek 30. gün, 100. gün ve 1. yıl sağ kalım oranı
  • İnfeksiyonların önlenmesi, tedavisi ve takibinde geniş deneyim
  • Kemik iliği nakli sonrası hastalık yakın takibi ile tekrarının önlenmesi, hastalıksız geçen sürenin uzatılması
  • Hastaların en iyi şartlarda ağırlanması ve bakımı
  • Kesintisiz ömür boyu takip


kemik iliği nakli