Kemik İliği Kaynaklı

Ameliyathane şartlarında, genel anestezi altında, aspirasyonu ile toplanan kemik iliği, diğer dokulardan arındırıldıktan sonra FlorenCell laboratuvarlarına getirilir.

Hekim ve hastanın ihtiyacına göre eritrosit ve/veya plazma azaltımı sonrası kryoprotektan ilavesinden sonra kademeli olarak ısısı –80° C’nin altında programlı olarak soğutulduktan sonra -196° C azot tanklarında saklanan ve son ürün halinde donmuş olarak transfer edilen kök hücre nakil ürünüdür.