Kawasaki sendromu

Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda döküntü ve ateşle giden ve koroner arterler dahil orta büyüklükte atardamarlarda damar iltihabına  neden olabilen bir hastalıktır.

Bulaşıcı değildir, ancak bazı bakteri toksinlerinin gelişimde superantijen rolü oynadığı sanılmaktadır.

Otoimmünite üzerinde de durulmaktadır, ancak kesin bilgi yoktur. Prognoz koroner anevrizma gelişmemişse iyidir, hastalık kendiliğinden düzelir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz