Kas, iskelet sistemi radyoloji bölümü tarafından yapılan işlemler

 • Omuz, Kalça, Diz, Ayak Bileği, El Bileği, Dirsek Artrografileri
 • MR - Artrografi
 • BT - Artrografi
 • Kemik - Eklem - Yumuşak Doku Biyopsileri
 • Eklem İçi ve Eklem Çevresi Lokal Kortizon Enjeksiyonları
 • Teşhis Amaçlı Eklem Blokları (Lokal Anestetik ile)
 • Kalsifik Tendinit Tedavileri - Barbotaj
 • Donmuş Omuz Tedavisi - Eklem İçi SF Dilatasyon, Supraskapular Sinir Bloku
 • Teşhis Amaçlı Botoks Uygulamaları - piriformis, skalen
 • Miyelografi, BT-Miyelografi
 • Diskografi, BT Diskografi
 • Epidural Steroid Enjeksiyonları - Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonları
 • Sinir Kökü Blokları - Teşhis Amaçlı, Tedavi Amaçlı
 • Faset Eklem Bloku - Teşhis Amaçlı, Tedavi Amaçlı
 • Faset Eklem Radyofrekans ile Yakma İşlemi (RF Ablasyo)
 • Radyofrekans Yakma ile Osteoid Osteoma Tedavisi
 • Görüntüleme Rehberliğinde Basit Kemik Kisti Tedavisi
 • Görüntüleme Rehberliğinde Periartiküler Ganglion Tedavisi
 • Sakroplasti
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz