Karotid doppler testi

Şah damarının (karotis) ultrason ile incelenmesidir. 

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz