Grubumuz genelinde ana hedefimiz, kendi bünyemizde yetişen ve uzmanlaşan, performansı yüksek çalışanlarımızın, açık yönetici pozisyonları için desteklenmesi ve değerlendirilmesidir.  

Bu kapsamda uygun kriterleri sağlayan çalışanlarımız, üst pozisyona veya farklı bölüme ya da farklı hastanemize aday olabilirler. 

Performans Değerlendirme 
Kurumumuzda Performans Değerlendirme Sistemi kurum genelinde çalışanlarımızın görev ve sorumluluk tanımlarına göre belirlenmiş kriterler bazında yapılmaktadır. Halihazırda yenilenmekte olan mevcut sistemimiz, “Hedef ve Yetkinlik” bazlı performans değerlendirme sürecine geçiş aşamasında olup, tüm pozisyonlarımız için yetkinlik havuzlarının oluşturulması ile devam etmektedir.

Bireysel Öneri ve Talep İletme 
Grubumuz genelinde kullanılan intranet sistemimiz üzerinden oluşturulan özel formlar sayesinde tüm çalışanlarımız, ister isimli, ister isimsiz, talep ve işle ilgili önerilerini İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim departmanımıza iletebilirler. Bu iletimler ilgili komitede değerlendirilir ve üst yönetimimize raporlanır. Önerisi kabul edilen çalışanlarımız ödüllendirilir.;

Video