Karın Ağrısı

Karın ağrısı ile başvuran hastada öncelikle karın içi organlarda görülebilecek hastalıkların araştırılması gerekmektedir. Omurga, akciğer, kalp kaynaklı ağrılarda, kurşun zehirlenmesi gibi metabolik durumlarda karında hissedilen yansıyan ağrılar görülebilir. Karın ağrılarının yüzeyel ve derin olan türleri de mevcuttur.

Yüzeyel ve derin karın ağrısı nedir?

Yüzeysel ağrılar sıklıkla kas-iskelet sisteminden kaynaklanır. Derin ağrılar, iç organlardan kaynaklı olabilir. Genellikle yaygın, lokalize edilemeyen, künt niteliktedir.

Kronik karın ağrıları nelerdir?

Kaburga sendromunda kronik karın ağrısı görülür. Bu sendromda 11. ve 12. kaburgalardan kaynaklanan, şiddeti artabilen ağrı söz konusudur. Bu sendrom genellikle 20-40 yaş arası kadınlarda sık görülür. Hamilelik sırasında başlayabilir.

Ailevi Akdeniz Ateşi kronik karın ağrısının görüldüğü bir diğer durumdur. Genetik olarak otozomol resesif geçiş göstermektedir. En sık görülen başlangıç bulgusu karın ağrısıdır. Karın ağrısına kusma eşlik edebilir. Karın ağrısı atakları 48 saat içinde kendiliğinden kaybolabilir.

Abdominal Migren; tekrarlayıcı karın ağrısı ve kusma ataklarının tipik migrene eşlik etmesi ile karakterize tablodur. Genellikle 2-11 yaş çocuklarda ve cinsiyet olarak erkeklerde daha sık görülmektedir. Ağrı genellikle karın bölgesinin üst kısımlarında, değişen şiddetlerde yanma şeklindedir. Ağrı birkaç saaat sürer ve uykuyla hafifler.

Kansere bağlı kronik karın ağrısı genellikle yemek borusu kanseri olan hastalarda görülür. Ağrı göğüsten sırta yayılabilir ve yeme güçlüğü ağrıya eşlik edebilir. Kolon kanserinde ise alt karın bölgesinde ağrı görülür. Mide kanserinde üst karın bölgesinde devamlı ve künt nitelikte ağrılar varken, pankreas kanserinde ağrı üst karın bölgesinde başlar ve ileri dönemlerde sırta yayılan karaktere bürünür.