Kardiyolojide PET MR

Miyokard Canlılığı

MR - PET kardiyak canlılığı daha iyi tespit eder ve değerlendirir, çünkü iki yöntemin kombinasyonu, miyokard infarktüsü sonrası nekroz ve canlı doku alanları arasında ayırım yapma becerisini arttırır. Bu sonuçlar hastanın bypass veya stent uygulamasında karar verdiricidir.

Myokardit/sarkoidoz/kalp tümörü

Eş zamanlı PET-MR, tanısı çok zor olan kalp iltihaplanmalarında ve tümörlerinde kullanımı giderek artmaktadır.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz