25 yılı aşan tecrübe

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Kardiyoloji Merkezi, Türkiye'de kendini işine adamış büyük ve güçlü bir tıbbi kadro ile hizmet vermektedir. Kardiyoloji Merkezimizde tecrübeli ve alanında uzman kardiyologlar çalışmaktadır.

kardiyolojiGrup Florence Nightingale Kardiyoloji Merkezi'nde hipertansiyon, hiperkolesterolemi, metabolik sendrom, koroner arter hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, kalp ritim bozuklukları gibi pek çok kardiyolojik hastalık deneyimli bir ekip tarafından başarı ile tedavi edilmektedir.

Florence Nightingale Kardiyoloji Merkezimizde çalışan uzmanlarımızın her biri ilgi alanlarındaki en son gelişmeleri yakından takip eder. Kardiyoloji Kliniğimizdeki deneyimli hekimlerin temel amacı modern, güçlü ve güncel tedavi yöntemlerini kalp ve damar hastalarında başarılı bir şekilde uygulamaktır.

Kalp hastalıkları, elektrofizyoloji, ekokardiyografi , kalp kateterizasyonu, koroner anjiyografi, koroner balon/stent girişimleri ve diğer girişimsel kardiyoloji alanlarında tecrübeli kardiyologlardan oluşan departmanımızda gelişmiş cihazlarımızla tetkik, tanı ve tedaviler yapılmaktadır.

kardiyoloji kalp