Merkezimizi Yakından Tanıyın

Koruyucu önlemler alınmasına karşın, kalbi besleyen koroner damarlarda darlık olduğunu düşündüren yakınmalar varsa ya da ön testlerde (egzersiz testi, talyum testi vb) bozukluk saptanırsa kalp kateterizasyonu ve koroner anjiyografi gibi grişimsel yöntemlerle  bu darlığın yeri ve derecesi tespit edilir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Koruyucu önlemler alınmasına karşın, kalbi besleyen koroner damarlarda darlık olduğunu düşündüren yakınmalar varsa yada ön testlerde (egzersiz testi, talyum testi vb) bozukluk saptanırsa kalp kateterizasyonu ve koroner anjiyografi yapılarak bu darlığın yeri ve derecesi tespit edilir. Detaylı bilgi için tıklayınız