Kardiyoloji Ağırlıklı Check-Up


Muayene ve Tetkikler

 • Dahili+Kardiyoloji muayene uzm.dr. 
 • Doppler + renkli + M mode + B mode   
 • Kardiyovasküler stres test(treadmill,bisik,farm.   
 • Kolesterol, total      
 • HDL-kolesterol  
 • LDL-kolesterol     
 • Trigliserit       
 • Açlık kan şekeri      
 • Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT)               
 • Alanin aminotransferaz (ALT) (SGPT)  
 • Glutamiltransferaz-y (GGT)           
 • Üre nitrojeni, kan (BUN)   
 • Kreatinin          
 • Ürik asit        
 • Kan sayımı, otomatize (en az 18 parametre)   
 • HbA1C      
 • Sedimentasyon      
 • idrar tahlili (strip ve mikroskobi) (bilurubin, glukoz, hemo
 • AKCIGER AO GRAFISI   
 • EKG