Karaciğer ve PET MR

Karaciğer, akciğer, meme ve kolorektal kanserleri içeren çeşitli kanserlerin metastazı için en sık görülen bölgelerden biri olduğundan, PET MR, evreleme için daha iyi bir araçtır, çünkü:

PET/BT'de karakterize edilmesi için çoğunlukla çok küçük olabilen küçük karaciğer tümörlerinin tespitini sağlar.

Karaciğer tümörlerinin karakterizasyonunda tanısal güvenilirliği arttırır.

Normal karaciğer dokusu ve tümör yükünün ayrımını yapar.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

/* */