Karaciğer Nerededir ve Neye Benzer?

Karaciğer, karın boşluğunun sağ üst kısmında, diyaframın (göğüs ve karnı ayıran bir kas tabakası) altında yer olan bir organdır. Karaciğer; mide, sağ böbrek ve bağırsaklar ile komşudur ve hemen altında safra kesesi bulunmaktadır.

Karaciğer şekli koniye benzeyen yaklaşık 1-2 kilogram ağırlığında, koyu kırmızı-kahverengi bir organdır. Karaciğere kan sağlayan iki ayrı kaynak bulunur:

  • Karaciğer atardamarı (hepatik arter); ile oksijenli kan karaciğere taşınır
  • Portal damar; ile besinden zengin kan karaciğere taşınır

Karaciğer; binlerce küçük lobun bir araya gelmesiyle oluşan  sağ ve sol olmak üzere iki ana lobdan meydana gelir. Karaciğerde bulunan bu küçük lobların her biri küçük kanallara ve küçük kanalların her biri büyük kanallara bağlanarak ana karaciğer kanalını oluşturur. 

Karaciğer kanalı ile karaciğer tarafından oluşturulan safra salgısı safra kesesine ve onikiparmak bağırsağına (ince bağırsağın ilk bölümü) taşınır.