Karaciğer Nakli İlaçları Nelerdir?

Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar

Karaciğer nakli sonrasında, vücudunuz, yeni nakledilen karaciğer greftini yabancı madde olarak algılayabilir ve bağışıklık sisteminiz bu "istilacıya" karşı bir saldırı başlatabilir.

Bu istenmeyen durumun önüne geçmek için karaciğer naklinden sonra bağışıklık sistemini baskılayıcı bazı ilaçların kullanılması gerekir.  Bu ilaçlar; bağışıklık sisteminizin yanıtını zayıflatarak karaciğer naklinin reddedilmesini önlemeyi hedefler.

 Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar aynı zamanda, sizi enfeksiyonlara karşı biraz daha savunmasız hale getirebilmektedir.

İşler durumdaki nakledilen karaciğeri korumak için gerekli olan immünosüpresif (bağışıklık sistemi baskılayıcı)  ilaç miktarı, zamanla azaltılır. Bu sayede enfeksiyon riski de azalmış olur.

Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçların karaciğer nakil ameliyatından uzun seneler sonra bile kullanılması gerekebilmektedir.

Karaciğer nakil ameliyatı olan her hastanın kullanacağı ilaçlar aynı değildir. Hangi ilaçların ne kadar süre ile hangi dozlarda kullanılacağına hekimiz karar verir.

Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar şöyle sıralanabilir:

  • Siklosporin
  • Takrolimus
  • Sirolimus
  • Kortikosteroidler
  • Azatiyoprin
  • Mikofenolat mofetil
  • Daklizumab
  • Basiliksimab