Karaciğer Kanseri Tedavisinde ‘HOLMIUM 166’ ile Radyoembolizasyon

Kemoterapiye Alternatif Radyoembolizasyon Nedir?

Radyoembolizasyon, içinde radyoaktif madde bulunan çok küçük boyutlardaki kürelerin (mikrokürelerin) kanser dokusu içine, kanseri besleyen damarlar yoluyla enjekte edilmesidir.

Lokoregional-lokal (bölgesel) tedavi yöntemlerindendir. Kemoterapi gibi tüm vücuda yayılan sistemik etkileri yoktur ve buna bağlı yan etki oluşturmaması en büyük avantajıdır. Diğer büyük bir avantajı ise, radyoaktif madde ile yapılan bir tedavi yöntemi olduğu için, hem karaciğer kanserine hem de karaciğer metastazına etkili olmasıdır. 


Radyoembolizasyon Nasıl Uygulanır?


Radyoembolizasyon tedavisinde, insan saç teli genişliğinin üçte biri kadar, 20-30 mikron boyutlarında küreler (mikroküreler) kullanılır.

Bu mikrokürelerin içinde radyoaktif madde (Y-90 veya Holmium 166) bulunmaktadır. Y-90 radyonüklid β- partikülü, Holmium 166 radyonüklid ise hem β- partikülü hem de Gama radyasyon yayar. Radyoaktif madde içeren mikroküreler kanser dokusunu besleyen kanser damarlarının içine enjekte edilir.

Kanser dokusuna damarlar yoluyla ulaşan radyoaktif mikroküreler radyoaktif enerji yayarlar ve kanser dokusunu öldürürler.


Radyoaktif mikrokürelerin kanser dokusu içine damar yoluyla enjekte edilmesinde ‘’anjiyografi’’ yöntemi kullanılır. Anjiyografi yöntemi genel olarak bilinen kalp anjiyosu veya diğer anjiyo yöntemleri gibidir.

Genelde kasık veya el bileği bölgesindeki bir damardan girilerek yapılır. Çok ince özel kateterle yapılan anjiyoda, karaciğerdeki kanseri besleyen damarlara ulaşılarak radyoaktif mikroküreler enjekte edilir. Bu yöntem uygulanırken hasta ağrı duymaz, cerrahi bir yöntem değildir ve herhangi bir kesi veya dikiş söz konusu değildir. 


Radyoembolizasyon Tedavisi


Kanserden ölüm nedenlerinde en baş sıralarda olan Karaciğer kanseri ve metastazları için her geçen gün yeni teknolojik tedavi yöntemlerinin gelişmesi hastalara umut ışığı olmaktadır.Dünyada pek çok ülkede Karaciğer Kanseri ve Karaciğer metastazlarının tedavisinde uygulanan ileri teknolojiler artık ülkemizde de başarıyla uygulanabilir bir seviyeye gelmiştir.
Ülkemizde uygulanan 'Karaciğer Kanseri ve Karaciğer metastazı tedavisindeki başarı oranları her geçen gün daha da  yükselmektedir.


Karaciğer kanserlerinde yani Hepatosellüler Karsinom (HCC) ve Kolanjiyokarsinom ile Karaciğer Metastazları için uygulanan güncel teknolojik bir tedavi olan Radyoembolizasyon ile hastaların sağ kalım süreleri uzamakta ve yaşam kalitesi artmaktadır.


Daha önce ‘Yitrium 90’ radyonüklid ile yapılmakta olan ‘Radyoembolizasyon’ tedavisi, yeni bir ajan olan 'Holmium 166' ile Hollanda, Almanya ve İtalya’dan sonra Türkiye’de ilk kez İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Girişimsel Radyoloji ve Nükleer Tıp bölümlerinin ortak çalışması ile gerçekleştirildi. 


Ameliyat olamayan ileri evre Karaciğer kanserleri ve metastazları için dünyada başarı ile uygulanan Radyoembolizasyon tedavisi hastanın sistemik tedavi ve kemoterapisini geciktirmemekte ve hatta bazı hastalarda sistemik tedavi ve kemoterapi ile birlikte eş zamanlı olarak uygulanabilmektedir.


Radyoembolizasyon tedavisinin önemli avantajlarından biri de ameliyat ve/veya Karaciğer Transplantasyonu olamayan hastalarda ameliyat ve transplantasyon şansını yeniden oluşturabilmesidir.


Geçtiğimiz hafta Karaciğer Kanseri (HCC; Hepatosellüler Karsinom) tanılı bir hastaya Prof. Dr. Cüneyt Türkmen, Prof. Dr. Murat Cantaşdemir ve Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yakupoğlu tarafından 'Holmium 166' radyonüklid ile başarılı bir ‘Radyoembolizasyon’ tedavisi uygulandı. 


‘Holmium 166’ ile yapılan Radyoembolizasyonun farklı özelliği MR ve Gamma Kamera ile görüntülenmesine olanak sağlamasıdır. Bu özelliği sayesinde Karaciğerdeki dağılım gerçeğe en yakın şekilde tespit edilebilmektedir. Ayrıca, doz hesaplamasında esas radyoaktif partikülün kullanılması gerçeğe en yakın dozu belirlemede ve tedavi başarısında katkı sağlamaktadır.