Kanser tedavisi sürecinde psikolojik destek gerektiren durumlar

Günümüz tıbbının ve insanların en önemli ve bir o kadar da güncel sorunlarından olan kanser, tıpta yaşanan olumlu gelişmelere rağmen hala insanlarda korku ve paniğe sebep olan, ölüm duygusu gibi olumsuz düşüncelerimiz canlandıran, ağrılı ve acı dolu günlerle devam eden bir hastalık olarak varlığını devam ettirmektedir. Bu nedenle kanserin fiziksel bir hastalık olduğunu söyleyemeyiz. Bireyin fiziksel yapısına ek olarak ruhsal ve psiko-sosyal birleşenlerini de barındıran bir sağlık sorunudur. Kanser tanısı toplumuzda hastanın ve hasta yakınlarının hızla felaket haberlerine uyum sağlamasını getiren akut bir kriz yaratır. Hastanın bu krizle baş edebilmesi için uzman bir kadronun eşliğinde tedavisine ilişkin tüm süreçlerle ilgili bilgilendirilmesi gerekir. Bu süreçte tıbbi desteğin psikolojik destekle birleşmesiyle multi- disipliner bir tedavi yolu izlenir. Kanser hastası olduğunu öğrenen birey eski benliğinin kaybıyla yüzleşir, bu kayıp bireyde emosyonel olarak bir takım değişiklikleri de beraberinde getirir. Bu emosyonel süreçte beklediğimiz en kritik tepkilerden biri ise yas tepkisidir. Hastaların olduğu kadar hasta yakınlarını da içine alan bu süreçte karmaşık duygu ve düşüncelerin yer aldığı bir dizi psikolojik evre mevcuttur. Bu evreler sırasıyla;

1: Şok
2: İnkar
3: Öfke
4: Pazarlık
5: Depresyon
6: Kabullenme

Bu evreler birbirinin ardı şeklinde yaşanmamakla birlikte yoğunluğu ve miktarı kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu süreçten hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitelerinin olumsuz yönde etkilendiğini gözlemleriz. Bu olumsuz duygu ve düşüncelerden sıyrılmak, keyifli zaman geçirmek ve sosyal paylaşımda bulunmak hastaların ruh halini pozitif yönde etkileyebilmek için psiko- onkolojik destek kapsamında danışanlarımız ve yakınları ile işbirliği içerisinde yapılan çalışmaların bireylerin yaşam kalitesini artırmaktır.

Uzman desteği gerektiren durumlar

• Tedaviyi olumsuz etkileyen ve geciktiren inkar evresi
• Yoğun kaygı ve karamsarlık
• Uykusuzluk
• İştahsızlık
• Yoğun keyifsizlik ve mutsuzluk
• Sosyal destekten yoksun olmak
• Sosyal destekten sıkılmış olmak
• Yoğun öfke
• Eskisine göre alınganlığın ve kırılganlığın artmış olması
• Uyum sorunları
• Aşrı kontrol ihtiyacı

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz