Merkezimizi Yakından Tanıyın

Onkolojide görüntülemenin yeri çok önemlidir.  İleri onkolojik  Görüntüleme günümüzde  

  • Tanı
  • Evreleme
  • Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi  açısından artık baş rol oynamaktadır.
Yıllar içerisinde görüntüleme teknolojisinin ilerlemesi ile radyolojik görüntüleme yöntemleri kanser taraması amaçlı da kullanılır olmuştur. 

Günümüzde ileri onkolojik görüntülemede fonksiyonel ve moleküler görüntülemenin de yer alması ile tümör dokusunun erken evrede tespitinde önemli yol kat edilmiştir. İleri onkolojik görüntüleme ile  kanser hastalığının seyrindeki davranışı hakkında daha detaylı fikir sahibi olabiliyoruz.

Ve yine kanser tipine uygun tedavinin seçimi konusunda ve hedefli tedaviye tümör yanıtının değerlendirilmesinde  yeni nesil görüntüleme araçları günümüzde önemli bir rol oynamaktadır. 

Grup Florence Nightingale hastaneleri 20 yıllı aşan deneyimi ile  gelişmiş onkoloji merkezinde kanser tanı ve tedavisinde dünya ortalama standartlarının üzerine çıkmayı hedeflemiş ve görüntüleme teknolojisinde de ilkleri Türk insanının hizmetine sunmuştur. 

İlk PET BT (bilgisayaralı tomografi) kurulumunu gerçekleştiren hastanemiz dünyada sayılı araştırma merkezlerinde  bulunan PET MR cihazını da 2015 yılı itibarı ile ülkemize kazandırmıştır. 

PET MR ile tüm vücut taraması, yüksek kalitede anatomik detay alınarak gerçekleştirilebiliyor. İleri teknoloji ürünü olan PET MR cihazı ile 3 boyutlu değerlendirme yapılarak en hassas düzeyde bilgi alınabiliyor. Pet MR hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
Gamma Knife; 1968 yılından bu yana beyin tümörleri, beyin damarsal anomalileri ve hareket hastalıkları tedavisi için kullanılmaktadır. Dünyada 400’ün üzerinde merkezde kullanılan cihazlar ile 1.000.000 ‘un üzerinde hasta tedavi edilmiştir.  

Gamma Knife, beyinde tedavi edilecek dokuya kafatasını açmadan milimetre düzeyinde sapma olasılığı ile ulaşma imkanı sağlar. 

Gamma Knife Perfexion cihazı, yeni geliştirilen otomatik kolimatör değiştirme ve hasta pozisyon sistemleriyle tedavi süresini kısaltmış, böylece hem tedavi etkinliğini hem de hasta konforunu sağlamıştır. Geliştirilen radyasyon korumasıyla tedavi edilen kısım dışındaki vücut bölümlerinin aldığı radyasyon miktarı diğer radyoterapi cihazlarına göre 100 kat daha azdır.    

Grup Florence Nightingale Hastanesi Kanser Merkezinde 2012 yılında kurulan Gamma Knife Perfexion cihazı Radyasyon Onkolojisi Bölümü içerisinde hizmet vermektedir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri kapsamında Nöroşirurji(beyin cerrahisi) ve Radyasyon Onkolojisi bölümlerinin tecrübelerinin sinerjisi ile hastalarımıza doğru tanı ve tedavi imkânı sunmaktayız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.Kanser tedavisi öncesinde vücut sağlıklı besinlerle güçlendirilmelidir. Tedavi sırasında (hormon tedavisi dışında) pek çok kişi kilo kaybeder. Dolayısıyla, tedaviden önce vücut ağırlığı “normal” düzeyde, hatta normalin biraz üzerinde tutulmalıdır.

Her hangi bir kanser tedavisinde sabit beslenme kuralları yoktur. Tedavi yöntemlerinden biri uygulandığı sırada ya da uygulandıktan hemen sonra hekimlere veya diyetisyenlere beslenme ile ilgili öneriler sorulmalıdır. Her tedavide beslenme, bireyin fiziksel ve klinik özelliklerine göre özel olarak hazırlanmalıdır. Örneğin, 1. Kür kemoterapide  geçerli olan beslenme önerileri , kişinin alacağı diğer kemoterapilerde, kişinin fiziksel ve klinik bulgularına göre değişebilir. 

Bazı hastaların normal yemek yemeye devam edebildikleri unutulmamalıdır. Bazı hastalar ise iştahtan kesilir ve hiçbir şey yemek istemezler. Bazıları da açlık hisseder ve yemek isteyebilir fakat yiyemez. Yemek yeme ya da yememe isteği ile yiyeceklerin iyi ya da kötü görünmesi, farklı tedavi yöntemlerine göre değişebilir. Tedavi günler ya da haftalar sürebilir. Vücudun verdiği tepkiler uygulanan tedaviye göre değişkenlik gösterebilir. 


Grup Florence Nightingale Hastaneleri tümör konseylerimiz; klinik, görüntüleme ve patoloji alanında oldukça deneyimli öğretim üyelerimiz ve uzmanlarımızın katılımı ile gerçekleşmektedir.

Tümör Konseylerimiz; hem grup hastanelerimizin hekimlerine hem de onkoloji alanında  görüş almak isteyen tüm hekimlerin katılımına açıktır.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri tümör konseylerimiz; organ ve sistem spesifik olarak düzenlenmektedir. Bu bağlamda; genel tümör konseyi  ile birlikte düzenli olarak aşağıdaki organ ve sistemlere özel düzenli olarak konsey toplantıları yapılmaktadır.


  • Multidisipliner Tümör Konseyi
  • Akciğer Tümörleri Konseyi 
  • Meme Tümörleri Konseyi 
  • Endokrin Tümörleri Konseyi 
  • Beyin Tümörleri Konseyi
  • Genitoüriner Tümörler Konseyi


Her tümör konseyi medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi , ilgili cerrahi branş doktorları  (göğüs cerrahisi, genel cerrahi, meme cerrahisi , beyin cerrahisi, ürolog ve jinekolog gibi) nükleer tıp, radyoloji, patoloji, tıbbi genetik alanlarında değerli konsültan öğretim üyelerimiz ve hekimlerimizin katılımı ile oluşur.  Tümör konseyinde hastanın durumu ve hastalığın evresi göz önüne alınarak, kılavuzlar ve son bilimsel çalışmalar ışığında hastanın tanı ve tedavisi tartışılır ve fikirler sunulur.


Önemli Not:

Tümör Konseylerimiz Gayrettepe Florence Nightingale Hastanemiz zemin kat konferans salonunda yapılmaktadır. Tartışılmasını istediğiniz vakalarınızın klinik ve laboratuar bulgularını içeren hasta dosyasını bir gün öncesinden Tümör Konseyi Sekreteryası'na bildirmenizi rica ederiz.

Tümör Konseyi Sekreteryası: Sinem KOCATÜRK
Tel: 0 212 288 34 00 / 42 55   Cep Tel: 0549 791 1846  e-mail: sinem.kocaturk@florence.com.tr
Günümüzde kanser hastalarının hedefe yönelik tedavi almaları öncelikli amaçtır. Bu bağlamda kanser hastaları için hedefe yönelik tedavileri seçmek amacı ile mevcut tüm genetik testler  moleküler onkoloji laboratuvarımızda tümörden alınan patoloji mum bloklarında yapılabilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kanserler çok erken dönemlerinde belirti vermeyebilirler. Yani sinsi başlangıç gösterirler. Bu nedenle en çok görülen ve önlenmesi ya da erken yakalanması mümkün olan bazı kanserler için Check Up programları geliştirilmiştir. Diğer bazı kanserlerde ise kuşkulanılan durumlarda tetkiklere başvurulmaktadır.

Her bir kanser için yapılması gerekenler farklıdır. Rutin Check Up programına alınmayanlar fakat düzenli takip edilmesi gereken kanserler ayrıca belirtilmiştir...

Akciğer Kanseri

İnsanların akciğer kanseri açısından taranmasında en sık kullanılan yöntemler akciğer grafisi ve akciğer tomografisi ile balgamda kanser hücresi aranmasıdır. Özellikle akciğer tomografisi ve balgamda kanserli hücre aranması akciğer grafisine göre daha duyarlı yöntemlerdir. Sağlıklı kişilere rutin kanser 'check-up'larında önerilmemekle birlikte, akciğer kanseri yönünden risk taşıyan kimselerde bu testlere başvurulabilir.

Prostat kanseri

50 yaş üzerinde tüm erkeklerde yılda bir kez olmak üzere kanda prostat spesifik antijen (PSA) denilen maddenin düzeyine bakmak gerekir. PSA'nın yükseldiği durumlarda prostat kanserinden şüphelenilmeli ve ileri tetkiklere geçilmelidir. Prostat kanseri erken dönemde belirti vermez.

Meme kanseri

40 yaşına gelmiş her kadının yılda bir kez mamografi yaptırması gerekir. Bu süreyi iki yıl olarak önerenler olsa da bizim tercihimiz incelemenin yıllık olarak yapılmasıdır. 50 yaş sonrası iki yılda bir yapılabilir. Meme kanserinin tanısında mamografiye yardımcı diğer görüntüleme yöntemleri arasında meme ultrasonografisi ve meme magnetik rezonans (MR) incelemesi sayılabilir.

Deri kanserleri

Yüzeyde oldukları için genellikle fark edilirler. Ancak bazen kendi gözümüzle ulaşamadığımız deri kısımları olduğundan yılda bir kez dermatolojik inceleme yapılmalıdır. Burada saçlı deri gibi lezyonların saklanabildiği yerler de kontrol edilir.

Mide kanseri

Şikayeti olmayan hastalar için rutin 'check-up' kontrolü yoktur. Ancak semptomları olan hastalarda üst endoskopi olarak da isimlendirilen gastroskopi tetkiki yapılabilir.

Mesane kanseri

Rutin check-up programı yoktur. Hastalıktan kuşkulanıldığında sistoskopi denilen tetkikle idrar kanalından mesaneye girilerek bakılır ve gerekirse biyopsi alınır.

Kalın barsak kanseri

50 yaş üzerinde kadın erkek herkesin kolonoskopi yaptırması gerekir. Kolonoskopide kalın bağırsaklar normal bulunmuşsa testin 5-10 yılda bir tekrarı gerekir. Kolonoskopiden başka yılda bir kez dışkıda gizli kan bakılabilir.

Tiroid kanseri

Rutin Check Up programı yoktur. Kuşkulanılan durumda elle boyun muayenesi ve tiroid ultrasonografisi yapılmalıdır. Kuşkulu nodüllerden biyopsi alınmalıdır.

Rahim kanseri

Rutin Check Up programı yoktur. Rahim kanserlerinin % 20 kadarı belirti vermez. Bunlarda 'pap smear' denilen test yapılabilir. Bu testte rahim ağzından sürüntü alınmaktadır. Aslında 'pap smear' testi rahim ağzı kanserlerini oluşmadan yakalamada çok önemli bir testtir.

Yumurtalık kanseri

Rutin Check Up programı yoktur. Kuşkulanılan durumlarda kanda CA-125 denilen proteine bakılarak hastalık hakkında bilgi edinilebilir. Kadın-doğum muayenesi, ultrasonografi ve MR ile yumurtalıklarda kitle olup olmadığı anlaşılır.