Radyasyon Onkolojisi

Radyoterapi nedir, kimlere uygulanır, yan etkileri nelerdir?

Radyoterapi; iyonizan X ışınları ile kanser hücrelerinin çekirdeklerinde DNA kırıkları oluşturarak, bu hücrelerin bölünme ve çoğalmasını engelleme amacıyla yapılan bir tedavi şeklidir. Kanserli hücreler vücuttaki diğer normal organ ve dokulara göre radyoterapiye daha hassastır. 

onkolojiRadyoterapi kanser tedavisi dışında nadiren bazı iyi huylu lezyonlara da uygulanabilir. Cerrahi sonrası mikroskopik kalıntıları yok etmek için, kemoterapi ile birlikte veya ameliyat öncesi tümörü küçültme amacıyla ya da kür sağlamak amacıyla radyoterapi yapılabilir. Palyatif uygulamalar ağrı semptomlarını giderme veya bası, kırık riski bulgularını gidermeye yönelik uygulanabilir.

Kanserli hücreler vücuttaki diğer normal organ ve dokulara göre radyoterapiye daha hassastır. Normal organ ve dokulardan da mukoza ile kaplı olanlar (solunum, sindirim ve boşaltım sistemi), cilt, sinir sistemi, kemik iliği ,üreme organları ve böbrekler radyasyondan daha kolay etkilenirler.

Radyoterapi takım çalışması gerektirir...

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı tümörü radyasyonla tedavi etmek üzere uzmanlaşmış, hastanın ne şekilde, vücudun hangi bölgesine ve hangi dozda tedavi alacağına karar veren hekimlerdir. Tedavi boyunca hasta takibi ve gerekli tedavi değişikliklerine karar verecek kişidir. Radyoterapi sırasında oluşabilecek erken ve uzun dönemde izlenebilecek geç yan etkileri Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olan hekim takip ve tedavi eder.

Radyofizik Uzmanı radyoterapi kullanılan cihazlarının kurulum ve ölçümleri ile hasta tedavi planlarının hazırlanması ve doğrulanması işlemlerini yürüten kişilerdir. Tedavide kullanılan sistemlerin belirli aralıklarla kontrollerini yaparak düzgün çalışmasının sürekliliğini temin ederler.

Dozimetristler tedavi planlarının hazırlanmasında ve kalite kontrol ölçümlerinde Radyofizik uzmanına yardım ederler.

Radyoterapi Teknikerleri ilgili yüksekokul mezunu ve tedavinin her gün hastaya uygulanmasından sorumlu personeldir. Hasta pozisyonunun sağlanması, tedavi alanı kontrolü amacıyla çekilen günlük portal görüntülerin çekilmesi ve radyoterapi cihazlarının çalıştırılmasından sorumludurlar. Tedavi sırasında kumanda odasından hastayı takip ederler.

Bu ekip çok yakın çalışır ve tedavi zincirinin tüm aşamalarında birlikte hareket ederler.

Radyoterapi tedavisi nasıl planlanır? 

Radyoterapi planlarımızda Bilgisiyarlı Tomografi ve Magnetik Rezonans görüntü füzyonları yanı sıra PET-BT görüntüleri de hedef volümlerin belirlenmesinde kullanılarak planlama yapılmaktadır. (Positron Emisyon Tomografi) damar yolu ile verilen radyonüklid özel işaretlenmiş FDG glikoz yardımı ile metabolizması yüksek tümöral oluşumları gösterir.

Konformal radyoterapi ışını tedavi edilecek volüme göre şekillendirmeye yardımcı olacak çok yapraklı kolimatörler ile tedavi alanının yaratılması ile gerçekleştirilir. Bilgisayarlı tomografi ile alınan vücut kesitlerinde tedavi edilecek tümör veya organ volümü ve tedavi sahasında kalacak risk altındaki sağlam organlar çizilir. Hasta, üç onkolojiboyutlu planlama ile hazırlanan tedavi planı ve lineer hızlandırıcı cihazlar ile tedavi edilir. Tedavi edilecek hedef volüm ve risk altındaki komşu organların aldığı dozlar doz-volüm histogramı olarak adlandırılan grafikler ile gösterilir.

İngilizce IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy) olarak bilinen yoğunluk ayarlı radyoterapi 'de (YART) doz boyama yöntemleri ile sağlam organ ve dokular daha iyi korunurken, hedeflenen tedavi alanında daha yüksek dozlara çıkılabilmektedir. Radyasyon demetlerinin küçük demetçikler ile segmentlere ayrılarak verildiği daha sofistike bir dışarıdan ışınlama metodudur. Bu yöntemle daha iyi tümör kontrolü elde etmek ve sağlam organ ve dokuları daha iyi korumak mümkündür.

IGRT görüntü rehberliğinde radyoterapi uygulamaktır. Günlük tedaviler arasındaki farklılıkları (set-up, hasta ve organ hareketlerine bağlı) en aza indirmek amacıyla tedavi öncesi günlük filmler alınarak alan kontrolü yapılır.

Kanserle İlgili Uzmanlarımıza Sorun
Güvenlik Kodunu Giriniz
Captcha
CaptchaResart