Merkezi Sinir Sistemi Kanserleri

Merkezi sinir sisteminin primer tümörleri, beyinden veya omurilikten kaynaklanan tümörlerdir. Bu tümörler arasında astrositomlar, gangliogliomlar ve oligodendrogliomlar, anaplastik astrositom ve glioblastom, meduloblastomlar, ependimomlar ve kraniofaringeonlar vardır. 

omurilik kanseriGlial hücreler beyindeki sinir hücrelerini destekleyen hücrelerdir. Gliomların %75’inden fazlası astrositomdur. Gliomların diğer tipleri oligodendrogliom ve epandimomlardır. Astrositomların en malign tipi ise glioblastomadır.

Merkezi sinir sistemi kanserlerinde tanı nasıl konur?

MR beyin tümörlerinin teşhisinde en iyi tetkiktir. MR’da bir kitleden şüphelenildiğinde kesin tanı koymak için biyopsi gerekebilir.  Biyopsi dokusunun patoloji incelemesi tümörün derecelendirilmesinde önemlidir.

Tedavi olarak tümörler beyin dokusuna infiltre olduklarından cerrahi ile kür elde edilmesi bazı pilositik ve düşük evreli glial tümörler haricinde beklenemez. 

Kanserle İlgili Uzmanlarımıza Sorun
Güvenlik Kodunu Giriniz
Captcha
CaptchaResart