Medikal Onkoloji

Genel anlamı ile medikal onkoloji kanserin ilaçlar ile tedavisinin sağlandığı bölümdür. Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için ilâç kullanımıdır. Kemoterapide, genellikle birkaç ilâç birlikte kullanılır. İlâçlar hap olarak, ya da damardan enjeksiyon yardımıyla verilir. Her iki yolda da ilâçlar kana karışır ve vücutta dolaşır. 

Medikal Onkoloji Bölümünde hem solid tümörlerin, hem de hematolojik hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Onkoloji Merkezi bünyesinde yer alan medikal onkoloji bölümümüz kendi alanında dünya standartlarında Türkiye'de kurulmuş ilk özel kanser merkezidir ve bu  özellikleriyle alanında tecrübeli ve kurumsallaşmış, ileri tanı ve tedavi imkanları sunar.

Öğretim üyeleri ve uzman doktorları ile hizmet veren bölümümüz New York'ta bulunan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi ve İstanbul Bilim Üniversitesiyle de bağlantılı çalışmaktadır. 

medikal onkolojiMedikal Onkoloji Bölümünde uygulanan tedaviler nelerdir?

Merkezimizde kemoterapinin yanı sıra antikor tedavileri, hormon tedavileri ve kişiye özel hedefe yönelik tedaviler uygulanmaktadır.

Uzman onkologlar tarafından kanser check-up'ı yapılmakta, böylece hastalık ortaya çıkmadan ya da hastalığın erken döneminde teşhis konulabilmektedir.

Kanser hastalarının psikolojisinde uzman psikoloğumuz aracılığıyla psikolojik destek tedavileri verilmekte, gereksinim duyulan durumlarda diyetisyenimiz aracılığıyla kanser hastalarımıza yönelik gıda rejimleri uygulanmaktadır.

Hastalarımıza yapılan bütün tedaviler hakkında gerekli eğitim formları verilmekte; gerek sözlü gerekse yazılı bilgilendirme ve eğitim yapılmaktadır. Diğer bölümlerle birlikte izlenen hastalar ile ilgili olarak tartışma toplantıları yapılmakta ve tedavi protokolleri Multidisipliner Tümör Konseylerinde, bilimsel kanıta dayalı yaklaşımlar sonucunda oluşturulmaktadır.


Medikal Onkolojide Kemoterapi nasıl yapılır?

Hekimlerimiz tarafından yönetilen Medikal Onkoloji bölümümüzde Hastanemizin deneyimli onkoloji hemşireleri ile en güncel yöntem, cihaz ve ekipmanlar ile kemoterapi, immunoterapi, hedefe yönelik tedaviler ile yapılır.

Medikal Onkoloji Bölümümüzde sekiz kemoterapi koltuğu bulunmaktadır. Kemoterapi ilaçları uzman eczacı tarafından, özel kabinlerde hazırlanır, tedaviler onkologlar denetiminde, alanında tecrübeli hemşireler tarafından uygulanır. Böylece hastaların hastanede yatmadan kemoterapileri verilir. Hastalara refaketçileri kemoterapi sırasında eşlik edebilir.

Gerekli olan hastalar için yataklı ünitelerde de tedavi yapılabilmektedir. Kemoterapi Ünitesi, Yoğun Bakım Bölümüyle komşu olup acil durumlarda hemen müdahalede bulunulabilir.

Medikal Onkoloji Hematoloji Alanında Hangi Hastalıklar Tedavi Edilmektedir?

Hematoloji kapsamında lenfoma, multipl miyeloma ve lösemi gibi lenf ve kan kanserlerine tanı konulmakta ve tedaviler yapılmaktadır. 

Ayrıca demir eksikliği ve vitamin eksikliğine bağlı kansızlıklar, akdeniz anemisi, trombosit eksikliği, lökosit hastalıkları ya da kanama ve pıhtılaşma bozuklukları gibi kanser dışı kan hastalıkları yine aynı bölümde bulunan hematoloji doktorları tarafından teşhis ve tedavi edilebilmektedir. 

Ayrıca kemik iliği aspirasyon ve biyopsileri yapılmakta, bu yolla kanserlerde kesin tanıya ulaşılabilmektedir.

Medikal Onkolojide Hedefe Yönelik Tedavi Neyi İfade Eder?

Hedefe yönelik hastanın tümörünün belirlenmesi ve hastaya doğru kemoterapi verilmesini sağlayan, yanlış kemoterapiden kaynaklanan istenmeyen etkilerden ve tedavi gecikmelerinden hastayı korumak için yapılan genetik testleri kapsar. 

Sayıları her yıl hedefe yönelik genetik testler şunlardır:

K-Ras/N-Ras/B-Raf mutasyon testi: Kolon kanserli hastalarda Cetuximab,Panitumumab adlı ilaçların hedefe yönelik kullanılabilmesi için bu genetik mutasyona bakılmaktadır. Mutasyon yok ise ilaç hastalarımıza ilaç fayda etmektedir.

B-Raf V600E Mutasyon testi: Malign melanomda bakılan bu mutasyon hastaların %40'ında bulunmaktadır. Eğer mutasyon mevcut ise vemurafanib dabrafenib/trametinib adlı ilaç kemoterapi gerektirmeden hastalarda ağızdan hedefe yönelik kullanılmasını sağlamaktadır.

medikal onkoloji testleriHer-2(c-Erb2): Meme ve mide kanserli hastaların %20 'sinde pozitif olan bu gen ,tümör bloğunda bakılmaktadır. Eğer pozitif olduğu (amplifikasyon) bulunursa hedefe yönelik trastuzumab adlı ilaç bu hastalarda kullanımı için en uygun gruptur ve yarar sağlamaktadır.

EGFR mutasyon ve ALK-EML-4  analizi: Özellikle akciğer kanserli hastalarda mutasyon pozitif ise hastamıza erlotinib adlı hedefe yönelik ilacın kullanılmasına olanak sağlar. Kemoterapiye gerek kalmaz

EGFR gen amplifikasyonu: Baş-boyun ve beyin tümörlerinde EGFR gen amplifikasyonu ie nimotuzumab adlı hedefe yönelik tedaviye olanak sağlamaktadır.

C-Kit Mutasyonu: Gastrointestinal stromal tümörlerde imitanib adlı ilacın dozunun ayarlanması veya başka bir ilaca duyarlılığın saptanması için tümör bloğunda bakılır.

 RET gen analizi:Nöroendokrin tümörlerde ailevi özellikler varsa bakılan bir  gendir.Eğer pozitif çıkarsa ,kanser olmaya yatkın diğer organlar yakın izlenir.
 
BRCA 1 ve BRCA 2:Meme kanserinde kalıtsal özelliklerin olup olmadığını araştıran bir gendir. 50 yaş altı kadınlarda triple negatif grupta(hormona duyarsız olan meme kanseri alt grubu)


meme kanseri


Kanserle İlgili Uzmanlarımıza Sorun
Güvenlik Kodunu Giriniz
Captcha
CaptchaResart