Karaciğer, Safra Kesesi ve Pankreas Kanserleri

Hepato Pankreato Biliyer Cerrahide (HPB) başarı nasıl sağlanır?

Deneyimli ekip şart...

Bu özel cerrahi alanında sadece cerrahın başarısı tedavide kaliteyi getirmez. Bu alandaki başarı aynı zamanda cerrahi dışında da özel deneyim sahibi diğer branş hekimlerinin (anestezi ve yoğun bakım, onkoloji, radyoloji, endoskopi ve patoloji vb.) işbirliğini gerektirir. Uygulamamızda, hastaların tanı ve tedavisinde diğer branşlardan özelikle HPB cerrahi konusunda ileri deneyimi olan meslektaşlarımızla işbirliği yapmaktayız. Ameliyatlarımızda birlikte çalıştığımız hemşirelerimiz de HPB cerrahi konusunda özel deneyim sahibidir.

karaciğer safra kesesi kanseriİki Hepato Pankreato Biliyer Cerrah olmalı...

Öte yandan ameliyat ekibinde iki Hepato Pankreato Biliyer cerrahın olması da diğer önemli bir noktadır. Bu prensip cerrahinin kalitesi ve süresini olumlu yönde etkilemekle birlikte, düşük bir olasılık da olsa cerrahlardan birinin herhangi bir nedenle ameliyatı bırakması durumunda diğerinin girişimi tamamlaması güvencesini sağlar.

Hepatobiliyer cerrahi ile sadece kanserler mi tedavi edilir?

Cerrahi olarak tedavi edilen hastalıkların önemli bir bölümünü tümörler oluşturur. 

Bununla birlikte karaciğer kistleri, safra yolu yaralanmaları ve kronik pankreatit gibi bazı iyi huylu hastalıklar da cerrahi tedavi gerektirebilmektedir. 

Karaciğer, pankreas ve safra yollarının tümörlerinde, günümüzde hala en geçerli tedavi seçeneği cerrahidir. Kemoterarapi ve radyoterapi gibi diğer onkolojik tedaviler ya cerrahi uygulanamayacak hastalarda, ya da ameliyat sonrasında tedaviyi pekiştirmek amacıyla uygulanır.

Karaciğer kanseri (Hepatoselüler karsinom) (HCC) Detaylı bilgi için tıklayınız.


Safra kesesi kanseri Detaylı bilgi için tıklayınız.


Pankreas kanseri  Detay bilgi için tıklayınız.


Kanserle İlgili Uzmanlarımıza Sorun
Güvenlik Kodunu Giriniz
Captcha
CaptchaResart