Kanser Check-Up

Bazı kanser türlerinin erken aşamada tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına yönelik yapılan genel ve kapsamlı sağlık taramasıdır. Hastalığın erken teşhisi, tedavisi veya hastalığın ilerlemesinin önlenmesi için önemlidir.

Ailesel kanser riski olsun olmasın 40 yaş üzeri herkesin standart olarak yaptırması gereken testlere ek olarak, kanser taraması için ek tetkikleri yaptırması önerilmektedir. Ailesel riski olanların (yani ailesinde kanser olan kişiler) ise 30’lu yaşlarından itibaren taşıdıkları risklerle ilgili ek testleri yaptırması önerilmektedir. Kanser Check-Up ile  tüm bu testleri yaptırmak mümkün olmaktadır. 

Kanser Check-Up bünyesinde; ailesinde rahim ağzı kanseri olan kadınlarda yılda bir; PAP smear alınması, meme kanseri öyküsü olan kadınların ise meme ultrasonografisi, mamografi çekilmesi önerilmektedir. Ailesinde kanser öyküsü bulunan erkeklerin de yılda bir kez; prostat spesifik antijen, solunum fonksiyon testi ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmesi önerilir.

Yine her iki cinsiyette Kanser Check-Up kapsamında tüm vücut MR çekilmesi, 50 yaş ve üzeri kişilerde ise kolonoskopi yapılması tavsiye edilmektedir.