Kan akımı ve kan havuzu incelemeleri

Organ kan akımı çalışması                                   
Radyonüklid anjiyografi ve şant analizi                     
Radyonüklid venografi                                       
Kan havuzu SPECT                                            
İşaretli eritrosit karaciğer/dalak SPECT                    
Dalak sekestrasyonu çalışması                               

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz