Kalp Naklinden Önce ve Sonra Yapılan Tetkikler

Merkezimizde kalp naklinden önce ve sonra yapılan tetkikler şöyle sıralanabilir. Gerekli görüldüğünde ek tetkikler de yapılmaktadır.

 • Elektrokardiografi (EKG); kalbin elektriksel aktivitesinin (ritmini, frekansını) kaydedildiği cihazdır.
 • Ekokardiografi (EKO); kalbin pompa fonksiyonunu, kalp duvarının hareketlerini, kapakların çalışmasını ve kalp odacıklarının boyutlarını belirlemek için yapılır.
 • Laboratuar testleri;
  • Kan grubu belirlenmesi
  • Doku tipi belirlenmesi
  • Hepatit, hıv gibi enfeksiyonların varlığı
  • Ayrıca böbrek, karaciğerhastalıkları, anemi, kanama sorunları ile ilgili testler de yapılır.
 • Kalp kateterizasyonu ve anjiografi (anjio); Kasıktanatardamar yoluyla girilip kalbe opak madde verilerekyapılan bu tetkikte kalbi besleyen koroner damarlardaki tıkanıklıklar gösterilmekte, kalp odacıklarının basınçları ölçülebilmekte vekalbin fonksiyonlarıtespit edilebilmektedir.
 • Periferik doppler testi; Bu yöntem ile damarlardaki tıkanıklıklar, darlıklar tespit edilebilir.
 • Karotid doppler testi; şah damarının (karotis) ultrason ile incelenmesidir.
 • Batın (karın) ultrason; karın içinde yer alan organlarda bir sorun olup olmadığı kontrol edilir.
 • Akciğer filmi; akciğerlerde sorun olup olmadığını kontrol için uygulanır.
 • Akciğer fonksiyon testleri; Akciğerlerin fonksiyonunu ve havalanma kapasitesini ölçmektedir.
 • Kalp biyopsisi; kalp nakli sonrası doku reddinin araştırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Kasıktan ya da boyundan geçen toplardamar içerisine gönderilen tel yardımıyla kalbe ulaşılır ve kalp dokusundan örnekler alınır. Alınan doku örnekleri patolojiye gönderilerek doku reddi olup olmadığı, varsa derecesi araştırılır. Kalp biyopsisi ilk kez nakil sonrası 15. günde yapılır. Nakil sonrası ilk yıl içinde ortalama 4-6 kez uygulanabilmektedir. Yıllar geçtikçe biyopsi sıklığı azaltılır.