Kalp Nakli ve Yapay Kalp ile Yaşam Süresi Uzuyor

Uluslararası Kalp Akciğer Nakli Derneği verilerine göre kalp nakli olan hastaların yarısından fazlası, 13 yıldan daha uzun yaşamaktadır. Artan tecrübe, yeni ilaçlar ve yükselen hasta uyumu sayesinde, yaşam süresi beklentisi her geçen gün artmaktadır.

Son evre kalp yetmezliği olan hastalarda, yapay kalp destek cihazları ve kalp nakli, etkin ve güvenilir tedavi alternatiflerindendir. Bu tedavilerin uygulandığı hastalarda yaşam süresi önemli ölçüde uzamaktadır. Ayrıca, yaşam kalitesi de belirgin derecede artmaktadır. Tedaviden sonra, hastanın hastaneye bağımlılığının ortadan kalkması, evinde ailesiyle birlikte yaşaması, sosyal aktivitelerini sürdürmesi hedeflenir.Bazı hastalar, tedavi sürecini başarıyla atlattıktan sonra çalışma hayatlarına da dönebilmektedir. Kalp nakli olduktan sonra aktif spor yaşantısına geri dönen amatör ve profesyonel sporcular olduğu unutulmamalıdır.

Kalp yetmezliği tanısı nasıl konur?

Kalp yetmezliğinin tanısında ekokardiyografi kullanılır. Ekokardiyografi ile kalbin kasılması gerçek zamanlı olarak izlenir. Böylece kalp kaslarındaki kasılma sorunları ya da kalp boşluklarının durumu değerlendirilebilir. Daha sonra, şayet varsa, kalp yetmezliği seviyesinin ve vücutta yarattığı olumsuz etkilerin değerlendirilmesi için kan testleri, anjiyografi, kalp içi basınç ve akım ölçümleri, holter, metabolik efor kapasitesi gibi testler uygulanabilir. Kalp yetmezliğinin hem sebebi hem de tedavisi için en iyi tedavi alternatifi belirlenmeye çalışılır.

Yapay kalp destek sistemi nedir?

Yapay kalp destek sistemleri, kalbe yardımcı olarak ya da kalbin yerine geçerek vücuda kan pompalayan cihazların genel adıdır. Acil durumlarda birkaç gün veya birkaç hafta süreyle kullanılabilecek cihazların yanı sıra, yıllar boyu kan pompalama görevini üstlenecek ventrikül (kalp karıncığı) destek cihazları ve total yapay kalpler gibi sistemler de mevcuttur. Gerek uzun yıllar boyunca destek sağlayabilmesi, gerek yapay kalbe göre daha kısa süren bir ameliyatla yerleştirilebilmesi nedeniyle “Ventrikül Destek Cihazları” dünyada en sık kullanılan yapay kalp destek sistemidir. Göğüs kafesinin içerisine, kalbin hemen yanına yerleştirilen bu cihazlar, kalp ile birlikte çalışarak vücuttaki kan dolaşımını artırırlar. Bu sayede vücuttaki bütün organların yeterli derecede beslenmesi sağlanır. Bu cihazlar, vücut dışına çıkarılan ince bir kablo ile sırtta veya omuzda taşınabilen bir çanta içerisine yerleştirilmiş pillere bağlanır, enerjisini buradan alırlar.

Gürültüsüz çalışan bu cihazlar, vücudun ihtiyacı olan kanı kalpten aorta pompalayarak hem kalp-akciğer basınçlarını düşürür, hem de dokulara giden kan akımını arttırır.

Ne zaman kalp nakli, ne zaman yapay kalp destek sistemi?

Dünyada her yıl yaklaşık 5000 kalp nakli yapılmaktadır. Ülkemizde de kalp nakli sayıları 1996’dan itibaren düzenli şekilde artarak yılda 100’e yaklaşmıştır. Ancak kalp bekleyen hasta sayısı, halen kalp nakli yapılabilen hasta sayısından çok daha fazladır.

Geçmiş dönemlerde nakil için kalp bekleyen hastaların büyük çoğunluğu, ne yazık ki bu bekleme esnasında kaybedilmekteydi. Artık son evre kalp yetmezliği olan hastalarda ventrikül destek cihazlarıyla tedavi olanağı sunulabilmekte, bu sayede hastalar uzun süre ve daha iyi şekilde yaşama şansını elde etmektedirler.