Kalp Nakli Öncesi Süreç

Kalp nakli ve yapay kalp destek cihazları programına nasıl girilir?

Kalp yetmezliği nedeniyle merkezimize başvuran veya doktoru tarafından yönlendirilen hastaların tıbbi geçmişi, son durumu, yapılan tetkikleri, fiziki kapasitesi ve diğer detaylar gözden geçirilir ve bir ön değerlendirme yapılır.

Ardından hastanın durumu, düzenli olarak toplanan ve kalp cerrahisi, kardiyoloji, anestezi, göğüs hastalıkları, yoğun bakım, enfeksiyon hastalıkları, fizik tedavi rehabilitasyon uzmanları ve organ nakli koordinatöründen oluşan Kalp Yetmezliği Konseyi tarafından etraflıca değerlendirilir.

Yapılması gereken diğer testler ve konsültasyonlar (psikiatri, endokrinoloji, nefroloji, diş hekimliği vb.) planlanır. Kalp Yetmezliği Konseyi’nde yapılan değerlendirmelerin sonucunda her hasta için en uygun tedavi yöntemi veya yöntemleri belirlenir.

Eğer seçilen tedavi kalp nakli ise, hasta kalp nakli programına alınarak TC Sağlık Bakanlığı’nın organ bekleme listesine kaydedilir.

Kalp nakli bekleme sürecinde neler olur?

Kalp nakli ve yapay kalp destek sistemleri konseyinde kalp nakli kararı verilen ve bekleme listesine alınan hastalardan durumu evinde yaşayabilmesine imkan verecek düzeyde olanlar belli aralıklarla kontrole gelmek üzere evlerinde, ağır kalp yetersizliğinde olanlar ise hastanede yatarak uygun kalbi bekler.

Kalp Yetmezliği Konseyi’nde kalp nakli endikasyonu konan hastalar, konsey kararının ardında Sağlık Bakanlığı’nın Kalp Bekleme Listesi’ne kaydedilirler. Her hasta, ancak bir merkezden kalp bekleme listesine kayıt olabilir.

Kalp bekleme listesinde bekleyen hastaların durumları, takip ve tedavi edildikleri merkezler tarafından sürekli olarak güncellenir. Türkiye’de beyin ölümü olan insanlardan kalp bağışlandığında, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan Ulusal ve Bölgesel Koordinasyon Merkezleri vericiye uygun alıcıyı eşleştirir ve hastanın kayıtlı olduğu merkeze verici kalbi ile ilgili bilgileri sunar. Merkez verici ile ilgili bilgileri ve alıcının özelliklerini gözden geçirerek uygunluk konusunda onay verirse, eşleştirme yapılır.

Hastanenin kalp nakli ekibinin bir kısmı verici kalbinin hazırlanması ve hastaneye getirilmesi için çalışırken, ekibin diğer kısmı alıcının ameliyata hazırlığı için çalışır.

Organ bekleme sürecinde durumu kritikleşen hastaların, yapay kalp destek cihazları takılarak organ bulunana kadar hayatta tutulmaları sağlanabilmektedir. Buna “kalp nakline köprüleme” denir.

Uygun kalp çıkana kadar geçen süre birçok faktöre bağlı olarak birkaç saat veya gün kadar kısa olabileceği gibi, uzun yıllar da sürebilir. Ülkemizdeki organ bağışı sayılarının yetersiz olması, bekleme sürecinin genellikle çok uzun sürmesine sebep olmaktadır. Yetersiz organ bağışı, dünyada da önemli bir sorundur.

Kalp destek cihazları ve yapay kalpler bu sıkıntıların sonucu olarak icat edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede daha çok sayıda kalp yetmezliği hastası kalp nakli beklerken hayatta kalabilmekte ve bedensel ve ruhsal sağlıklarını koruyabilmektedirler.

Kalp nakli bekleme sürecinde nelere dikkat edilmeli?

Kalp nakli bekleyen hastalar, ruhen ve bedenen her an nakil ameliyatına hazır durumda olmalıdırlar. Verilen ilaçların eksiksiz ve zamanında kullanılmasına özen göstermelidirler. Kesinlikle sigara ve alkol kullanmamalı, diyetlerine ve su-tuz tüketimine çok dikkat etmelidirler.

Kalp yetmezliği hastaları enfeksiyona yatkın olduklarından kalabalık ortamlardan kaçınmalı, kişisel hijyene dikkat etmeli ve kontrollerine düzenli olarak gelmelidirler. 

Kalp nakli ameliyatı için önceden randevulaşmak mümkün olmadığından, evinde kalp nakli bekleyen hastalara ve yakınlarına ait telefonlar gece-gündüz ulaşılabilir olmalı, hasta ve ailesi telefonla görüştükten sonra derhal hastaneye doğru yola çıkmaya hazır olmalıdır.