Kalça bölgesi kırık, çıkık ve tedavileri

Gelişimsel kalça çıkığı ve yetersizliği yeni doğan ve çocukluk çağında görülen bir sorundur.

Bazen tanın gecikmesi sonucu çocuklar topallayarak hekime gelirler.

Çocuklarda kalça çıkığı; erken tanı ve uygun tedavi ile düzeltilebilir. Uygun tedaviden kasıt: Bu dönemde kalça kemiğini besleyen damarlarda zedelenmeye yol açmadan kalçanın nazik bir şekilde yuvasına yerleşmesini sağlamaktır.

Tedavi sonrasında oluşacak bu sorun geç dönemde ciddi sakatlıklara yol açmaktadır. Bu tedavide zorla güzellik olmaz sözünü hatırlamalıdır.

Bu hastaların tedavide geç kalmaları halinde bile tek taraflı çıkıklarda 10-11 yaşa kadar, iki taraflı çıkıklarda 6-7 yaşa kadar başarılı sonuç alınmaktadır.Ancak önceden geçirilmiş başarılı olmayan girişimler sonucu olumsuz etkiler.

Hastalık Belirtileri

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz