Kadınları Tehdit Eden Hastalık: Otoskleroz

Otoskleroz orta kulaktaki üç adet kemikçikten (çekiç, örs, üzengi) biri olan üzengi olarak adlandırılan kemikçik etrafında, anormal kemik dokusu oluşmasıyla karakterize, ilerleyici bir hastalığı tanımlamaktadır. Bu durum hareketsizlikle sonuçlanır. Halbuki, işitmenin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için üzengi kemikçiği serbestçe hareket edebilmelidir. Normal bir kulakta, ses dalgaları kulak kepçesinden dış kulak yoluna yönlenerek, burada kulak zarına çarparlar. Kulak zarında oluşan bu titreşim, zarın hemen iç yüzeyine komşu olan ve orta kulakta bulunan sırasıyla çekiç), örs), üzengi kemikçiklerine iletilir. Üzengide oluşan hareket, iç kulakta bulunan sıvılarda dalgalanmaya sebep olur, böylece iç kulakta bulunan dış tüysü hücre adı verilen duyusal hücreler uyarılır ve işitme siniri ile merkezi sinir sistemindeki daha üst merkezlere iletim sağlanır. 

Kimlerde görülür?

– Beyaz ırkta toplumun yüzde 10'u otoskleroz hastalığından etkilenir ve genel olarak orta yaştaki kadınlar en riskli grubu oluşturur. .

– Otosklerozun tipik semptomu olan yavaş ilerleyen işitme kaybı 15 ila 45 yaş arasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Sıklıkla 20'li yaşlarda başlar.

– Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir.

– Bilinmeyen sebeplerle gebelik döneminde kadınlarda hastalık daha hızlı bir şekilde ilerleyerek işitme kaybının belirginleşmesine neden olabilir.

– Otoskleroz olgularının yaklaşık yüzde 60'ında genetik bir yatkınlık bulunur.

– Ebeveynlerden birinde otoskleroz olan bir kişinin ortalama olarak yüzde 25 oranında aynı hastalığa yakalanma riski mevcuttur.

– Eğer iki ebeveynde de mevcut ise bu oran yüzde 50'ye yükselir.

Eyvah duyamıyorum!

En sık görülen belirti yavaş ilerleyen işitme kaybıdır. Diğer şikayetler baş dönmesi, denge problemleri ya da kulakta çınlamadır. Bu tür şikayetleri mevcut olan kişilerin kulak-burun-boğaz uzmanına başvurması gerekir. İşitme testi sonucunda tipik bulgu özellikle düşük frekansları tutan iletim tipi işitme kaybı ki bu sonuç işitme kaybının, ses dalgalarının orta kulaktan iç kulağa iletilmesinde problem olduğunu gösterir. İşitme testi sonuçlarına dayanarak otoskleroz ön tanısı koyulur.

Nasıl tedavi edilir?

Otoskleroz hastalığının günümüzde en etkin tedavisi cerrahidir. Cerrahi müdahaleyle hastalığın ilerleyişi durdurulur ve işitme tamamen normal seviyelere gelebilir. Kulak-burun- boğaz uzmanlarınca yapılan bu operasyona ‘stapedektomi' denir. Genel durumu operasyon için uygun olmayan hastalara işitme cihazı kullanılması önerilebilir ancak işitme cihazı hastalığın ilerleyişini durdurmaz.

Ameliyat hakkında

Operasyon, lokal ya da genel anestezi altında yapılabilmekle birlikte, genellikle hastanın ve cerrahın konforu açısından genel anestezi tercih edilir. Operasyonda cerrahi mikroskop kullanılarak dış kulak kanalından orta kulağa ulaşılır; hareketsiz hale gelmiş olan üzengi kemikçiği kısmi olarak çıkarılır; yerine bir protez yerleştirilir. Bu protez sayesinde orta kulak kemikçiklerinin titreşimi tekrardan iç kulağa iletilebilir duruma getirilmiş olur, böylece işitmede iyileşme sağlanır. Başarı oranı yüzde 90'ın üzerindedir. Hastaların yüzde 80'inde otoskleroz iki kulağı da etkiler. Bu hastalarda sağ ve sol kulak ayrı seanslarda ameliyat edilir; işitmesi kötü olan kulağa öncelik verilir. Bir kulak ameliyat edildikten sonra, diğer kulak için en az üç ay beklemekte fayda vardır.