Kadın ruh sağlığı

Günümüzde kadınlar; geleneksel toplumsal beklentilerin de etkisiyle fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik zorluklarla karşı karşıyadırlar. 

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan bu olumsuzluklar, düşük sosyal konum pek çok ruhsal hastalığın kadınlarda daha sık görülmesinin nedenidir. 

Ayrıca biyolojik faktörler ve hormonal değişim dönemlerinin de etkisi kadınları bazı psikiyatrik hastalıklar açısından risk altında bırakmaktadır. 


Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz