Merkezimizi Yakından Tanıyın

Riskli Gebeliklere Yaklaşımımız

Merkezimizde gebe kadınların ve bebeklerinin sağlığını yakından takip ederek, anne karnındaki bebeğe ait (fetal) anormalliklerin erken teşhisini, kromozomal anormalliklerin taranmasını, düşüklerin ve ölü doğumların engellenmesini sağlamaktayız.

Florence Nightingale Hastanesi Perinatoloji (Riskli Gebelik) Bölümümüzde verilen hizmetlerinden başlıcaları şunlardır;

 • Erken gebelik ultrasonu
 • 11-14 hafta ense kalınlığı tarama testi
 • İkinci ve üçüncü düzey ultrason
 • Üç ve dört boyutlu ultrason
 • Fetal anormalliklerin veya anomali şüphesinin değerlendirilmesi ve bu konuda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Riskli gebelik yönetimi
 • Obstetrik Doppler ultrason, fetal büyüme ve fetal iyilik halinin değerlendirilmesi
 • Çoğul gebeliklerin değerlendirilmesi
 • Amniosentez
 • Koryon villüs örneklemesi
 • Kordosentez (fetal kan örneklemesi) ve fetal redüksiyon

Jinekolojik Kanserler

Endometrium (rahim içi), over (yumurtalık) ve serviks (rahim ağzı) kanserleri kadınlarda en sık görülen 3 jinekolojik kanserdir ve Merkezimizde de cerrahi ve gerektiğinde kemoterapi ve radyoterapi gibi ek tedavi yaklaşımları ile başarıyla tedavi edilmektedir.

Endometrium (rahim içi) kanseri gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanserdir. Risk faktörleri arasında şişmanlık, erken adet olma (12 yaş), geç menopoza girme (55 yaş üstü), sadece östrojen içeren hormon tedavisi, polikistik over hastalığı hikayesi, ailede kanser hikayesi sayılabilir. Tansiyon yüksekliği ve/veya şeker hastalığı olan kimselerde daha sık gözlenmektedir. En önemli bulgu anormal vajinal kanamadır. Endometrium kanserinin tanısı; muayene, ultrason ve endometrial biyopsi ile konur.Öncelikle tedavisi cerrahidir, rahim yumurtalık, tüpler, lenf dokuları ve karın içi yağ dokusu birlikte alınır. Cerrahiyi takiben bazı hastalarda radyoterapi (Işın tedavisi) ve/veya kemoterapi uygulanır.

Yumurtalık (over) kanseri genellikle ileri evrede ve ileri yaşlarda tespit edilir. Mortalitesi (ölüm oranı) en yüksek olan jinekolojik kanserdir. Ailesinde meme ve/veya over kanseri olan kadınlar, ileri yaş, doğum yapmamış kadınlar, genetik mutasyon taşıyıcıları (BRCA1-BRCA2) risk altındadır. Over kanserinin cerrahi tedavisinde rahim, yumurtalıklar, lenf dokuları ve karın içi yağ dokusu (omentum) çıkartılır. Bunların yanında nadiren komşu organların; barsaklar, dalak, karaciğer ve diyaframın kısmen çıkartılması gerekebilir.

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri rahim gövdesinin vajen ile birleşen kısmında oluşan jinekolojik kanserdir. Özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha sık görülür. En büyük avantajı Pap test (Pap Smear) ile rahim ağzı sürüntüsünün incelenmesiyle tanısının henüz kanser oluşmadan tanınabilmesi ve böylelikle erken tedavisinin yapılabilmesidir.

Robotik Jinekolojik Ameliyatlar

Robotik cerrahi nedir?

Robotik cerrahi olarak bilinen cerrahi yöntemi jinekoloji alanında hastanın karnına büyük bir kesi yapılmadan 1 cm'lik küçük kesilerden yerleştirilen kamera ve cerrahi alet çubuklarıyla gerçekleştirilen ameliyatlardır.

Aslında artık halkın da aşina olduğu ve kapalı ameliyat olarak nitelediği laparoskopi işleminin teknolojik olarak bir üst basamağı olan robotik cerrahi yönteminde, laparoskopide olduğu gibi hastanın karın boşluğu içine küçük kesilerden giren mekanik kol ve aletler ve de en önemlisi 3 boyutlu bir görüntü sağlayan bir kamera yardımıyla laparoskopiye göre çok daha fazla keskin görüş, müdahale ve işlem imkanı sağlanmaktadır.

Robot olarak anılan cihazın başında oturan cerrahın tüm el hareketlerini birebir olarak içerdeki robot eline aktaran ve büyütme özelliği sayesinde cerraha daha keskin ve yakından bir görüntü sağlayan bu yöntemde cerrahi daha etkili, kolay ve hastaya daha az sıkıntı verecek şekilde yapılabilmektedir.


Kısırlık Tedavisi

Altta yatan nedeni saptamaya yönelik yapılması gereken tüm araştırma ve testler yapıldıktan sonra infertilite (kısırlık) nedeni belirlenir ve çifte en uygun olan tedavi yöntemine çift ile birlikte karar verilir.

Bazı durumlarda ise infertiliteye yol açan bir neden saptanamayabilir. İnfertil çiftlerin %20 sinde karşılaşılan bu durum açıklanamayan infertilite olarak adlandırılır. Bu durumda da çiftler infertilite tedavisinden fayda görerek çocuk sahibi olabilir.
Hangi tedavi yönteminin uygulanacağına karar verilirken, infertilitenin nedeni, süresi ve kadın yaşı dikkate alınır.

Yardımla üreme tetkikleri nelerdir?

• Yumurtlama tedavisi (ovülasyon indüksiyonu)
• Aşılama tedavisi (intra uterin inseminasyon)
• Tüp bebek tedavisi (IVF, ICSI)

Yumurtlama Tedavisinde yapılan incelemeler ile kadında yumurtlama olmadığı saptanırsa ilaç tedavisi ile yumurtlama sağlanabilir. Yumurtlama ilaçları kullanan kadınların %80’ ninden çoğunda düzenli yumurtlama sağlanmaktadır.

Bu durumda ovülasyon indüksiyonu (yumurtlama tedavisi) tedavi seçeneklerinden biridir. 

Bu tedavi yönteminde ilaçlar yardımıyla kadının yumurtlaması sağlanır ve yumurtaların gelişimi ultrasonografi ile takip edilir. Yumurta yeterli büyüklüğe geldiğinde normal cinsel ilişki yoluyla gebelik elde edilmeye çalışılır.
Bir tedavi döneminin ardından ortalama gebelik şansı %10 dolayındadır.

Tüp Bebek ve IVF Merkezimizi yakından tanımak için tıklayınız.

Laporoskopik Operasyonlar

Laparoskopik cerrahi vücutta alışılagelmiş geniş kesiler yapmadan, birkaç ayrı noktadan vücuda yerleştirilen kalem inceliğinde metal borular (trokar) ve bir kamera yardımı ile gerçekleştirilen ameliyatlardır.

Jinekoloji ve jinekolojik onkoloji uygulamalarında karında giriş noktalarından biri göbek deliği olarak seçilir. Göbek deliğinden yerleştirilen en fazla 1 cm çapında bir kamera çubuğuyla karın içi görüntülenir. Diğer 0.5 santimlik kesilerden de ameliyatı yapmak için gerekli olan ameliyat kolları karın boşluğuna yerleştirilir ve kullanılır.

Klasik açık ameliyata göre avantajları; ameliyat sonrası iyileşmenin açık ameliyatlara göre daha erken olması, kameranın büyütme gücü sayesinde doku ayrıntılarının daha detaylı görülebilmesi, kullanılan kamera ve cerrahi aletlerin dokuya yaklaştırılabilmesi nedeniyle daha titiz cerrahi yapılabilmesi ve açık ameliyatlarda görülen operasyon sonrası yapışıklıkların kapalı cerrahiden daha az olmasıdır. Laparoskopik ameliyatlardan sonra hastalar günlük aktivitelerine daha kısa zamanda dönmesi söz konusudur.

Uterusun (rahim) alınması (histerektomi), uterus myomlarının çıkartılması (myomektomi), dış gebelik operasyonları, over (yumurtalık) kistleri operasyonları, endometriozis olgularının tanı ve tedavisi, rahim sarkıklığına yönelik asma operasyonları (sakrokolpopeksi, histerosakropeksi), idrar torbası sarkmasına yönelik onarımlar (paravaginal defekt tamiri), erken evre rahim, yumurtalık ve rahim ağzı kanser ameliyatları açık ameliyatın risk ve komplikasyonlarına maruz kalmadan laparoskopi ile yapılabilir.